22 ม.ค. 2021 เวลา 17:43 • ไลฟ์สไตล์
คุณเป็นคนประเภทไหน " โลมา สิงโต หมี หมาป่า" จากหนังสือ The Power Of When พลังแห่งเมื่อไหร่ จากครั้งที่แล้วได้บอกว่าสามารถทำแบบทดสอบจากเว็บไซต์ได้ อันนี้มาลองฉบับภาษาไทย ผู้แปล “พรรณี ชูจิรวงศ์”
1
แบบทดสอบบีทีคิว
ส่วนที่ 1. ตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่
1. แค่เสียงหรือแสงเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ฉันนอนไม่หลับหรือปลุกฉันตื่นได้
2. ฉันไม่ใช่เป็นนักกินตัวยง
3. ฉันมักตื่นก่อนนาฬิกาปลุกดัง
4. เวลาเดินทางด้วยเครื่องบินฉันมักนอนหลับไม่สนิทต่อให้มีผ้าปิดตาและที่อุดหูก็ตาม
5. ฉันมักหงุดหงิดง่ายเวลาอ่อนเพลีย
6. ฉันกังวลกับเรื่องเล็กน้อยมากเกินไป
7. แพทย์หรือตัวฉันเองวินิจฉันอาการและพบว่าฉันเข้าข่ายคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับ
8. สมัยเรียนฉันกังวลเรื่องเกรดมาก
9. ฉันนอนไม่หลับเพราะมัวแต่ครุ่นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
10. ฉันเป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบ
ถ้าตอบว่า “ใช่” มากกว่า 7 ข้อขึ้นไป จัดอยู่ในประเภทโลมา (คิดเป็นสัดส่วน 10% ของประชากร)แต่ถ้าไม่ถึงทำแบบทดสอบต่อไป
4
ส่วนที่ 2 รวมคะแนนในแต่ละข้อ
1. ถ้าวันรุ่งขึ้นคุณไม่มีธุระที่ต้องทำและสามารถนอนหลับได้เท่าที่คุณต้องการคุณจะตื่นเวลาไหน
ก. ก่อน 6.30 น. (1) ข. ระหว่าง 6.30 - 8.45 น. (2) ค. หลัง 8.45 น. (3)
4
2. หากต้องตื่นในเวลาที่แน่นอน คุณจะตั้งนาฬิกาปลุกหรือไม่
ก. ไม่จำเป็น (1)
ข. ตั้งนาฬิกาปลุก แต่ไม่ต้องตั้งให้มีการเลื่อนปลุก หรืออย่างมากก็เลื่อนแค่ครั้งเดียว (2)
ค. ตั้งนาฬิกาปลุก ทั้งยังต้องตั้งนาฬิกาปลุกในเวลาอื่นที่ใกล้ๆ กันเผื่อไว้และตั้งให้มีการเลื่อนปลุกอีกหลายๆ ครั้ง (3)
1
3. คุณตื่นเวลาใดในวันหยุดสุดสัปดาห์
ก. เวลาเดียวกับวันทำงาน (1)
ข. สายกว่าวันทำงานราว 45-90 นาที (2)
ค. สายกว่าวันทำงาน 90 นาทีขึ้นไป (3)
4. คุณเป็นอย่างไรเมื่อต้องเดินทางข้ามเขตเวลา
ก. อ่อนเพลียตลอด (1)
ข. ปรับตัวได้ภายใน 48 ชั่วโมง (2)
ค. ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเวลาเดินทาง (3)
5. มื้อโปรดของคุณคือมื้อไหน (ขอให้พิจารณาเวลาสิ่งที่กินมากกว่าสิ่งที่กิน)
ก. มื้อเช้า (1) ข. มื้อเที่ยง (2) ค. มื้อเย็น (3)
6. ถ้าต้องย้อนกลับไปสมัยเรียนและสอบ SAT (อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสอบเข้ามหาลัยแล้วกัน) อีกครั้ง คุณอยากเริ่มสอบตอนไหนเพื่อให้ตัวเองมีสมาธิที่สุด (ไม่ใช้ทำให้เสร็จๆ ไป)
ก. ช่วงเช้า (1) ข. ช่วงบ่ายต้นๆ (2) ค. ช่วงบ่ายกลางๆ (3)
7. คุณจะเริ่มออกกำลังกายหนักๆ ในเวลาไหน
ก. ก่อน 8.00 น. (1) ข. ระหว่าง 8.00-16.00 น. (2) ค. หลัง 16.00 (3)
8. คุณรู้สึกตื่นตัวตอนไหนมากที่สุด
ก. 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอน (1)
ข. 2-4 ชั่วโมงหลังตื่นนอน (2)
ค. 4-6 ชั่วโมงหลังตื่นนอน (3)
9. ถ้าคุณทำงานวันละ 5 ชั่วโมงและเลือกเวลาเองได้ คุณจะเลือกช่วงเวลาไหน
ก. 4.00-9.00 น. (1)
ข. 9.00 – 14.00 น. (2)
ค. 16.00 – 21.00 น. (3)
10. คุณมองว่าตัวเองเป็น…
ก. พวกสมองซีกซ้ายซึ่งชอบคิดวิเคราะห์และคิดเชิงกลยุทธ์ (1)
ข. นักคิดที่มีความสมดุล (2)
ค. พวกสมองซีกขวาซึ่งชอบคิดสร้างสรรค์ (3)
11. คุณงีบระหว่างวันบ้างหรือไม่
ก. ไม่เคย (1)
ข. มีบ้างในช่วงสุดสัปดาห์ (2)
ค. ถ้างีบหลับระหว่างวันจะตาสว่างทั้งคืน (3)
12. ถ้าต้องใช้แรงงานอย่างนักสัก 2 ชั่วโมง เช่น ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ คุณจะเลือกทำตอนไหน
ก. 8.00-10.00 น. (1) ข. 11.00-13.00 น.(2) ค. 18.00-20.00 น. (3)
13. ในแง่สุขภาพโดยรวม ข้อความไหนตรงกับคุณมากที่สุด
ก. ฉันเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเสมอ (1)
ข. ฉันเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพบางครั้ง (2)
ค. ฉันไม่ค่อยอยากเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ (3)
2
14. คุณสบายใจกับความเสี่ยงระดับใด
ก. น้อย (1) ข. ปานกลาง (2) ค. สูง(3)
15. คุณมองว่าตัวเอง...
ก. มุ่งเน้นไปที่อนาคตโดยมีแผนการใหญ่และเป้าหมานที่ชัดเจน (1)
ข. เรียนรู้จากอดีต คาดหวังถึงอนาคต และปรารถนาที่จะอยู่กับปัจจุบัน (2)
ค. มุ่งเน้นที่ปัจจุบัน ทุกอย่างเป็นเรื่องของสิ่วที่ทำให้รู้สึกดีตอนนี้ (3)
16. คุณจะนิยามตัวเองสมัยเป็นนักเรียนว่าอย่างไร
ก. ดาวเด่น (1)
ข. เสมอต้นเสมอปลาย (2)
ค. ขี้เกียจตัวเป็นขน (3)
17. เวลาตื่นนอนในตอนเช้า คุณมัก...
ก. แจ่มใส (1)
ข. งังเงียแต่ไม่มึนงง (2)
ค. สมองตื้อและลืมตาไม่ขึ้น (3)
18. คุณจะบรรยายความอยากอาหารของคุณภายในครึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนว่าอย่างไร
ก. หิวโซ (1) ข. หิว (2) ค. ไม่หิวเลย (3)
19. คุณมีอาการนอนไม่หลับบ่อยแค่ไหน
ก. แทบไม่มีเลย โดยจะมีเฉพาะเมื่อต้องปรับตัวให้เข้ากับเขตเวลาใหม่(1)
ข. มีบ้างเวลาเจอปัญหาหรือรู้สึกเครียด (2)
ค. มีแบบเข้าขั้นเรื้อรัง โดยนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง (3)
1
20. คุณมีความพึงพอใจโดยรวมแค่ไหน
ก. สูง (0) ข. พอสมควร (2) ค. ต่ำ (4)
1
สรุปคะแนน
19 - 32 คะแนน : สิงโต (คิดเป็น 15-20% ของประชากร)
33 – 47 คะแนน : หมี. (คิดเป็น 50% ของประชากร)
48 – 61 คะแนน : หมาป่า (คิดเป็น 15-20% ของประชากร)
บางคนจะมีก่ำกึ่ง จะมีแบบทดสอบแยกให้อีกครั้ง ค่อยมาลงตอนต่อไป
Rasatuankeen ได้คะแนน 61 คะแนน หมาป่าเต็มตัว
- นาฬิกาปลุกนี้ไม่รู้จะตั้งทำไมทุก ๆ 5 -10 นาที จาก 6.30 สุดท้ายลุกตื่น 7.30 - 8.00 น. (เวลาไปทำงาน) รู้แต่ว่าอุ่นใจเมื่อได้ตั้งปลุก ถึงแม้จะเลื่อนหลายรอบ
- ขี้เกียจ ถ้าไม่ไฟลนก้นนี้ คิดไม่ออก (ไม่มี Pasion) แต่ชอบไปห้องสมุดเพราะจะไปหาวิธีคิดลัด มันน่าจะมีสูตร วิธีที่ตำราทั่วไปไม่มี
- กลางคืนนี้ตาสว่าง บ่าย ๆ เริ่มสมองล้า เลิกงานปุ๊ปตาสว่างทันที (ได้เวลาออกล่าเหยื่อ)
- มื้อเช้าไม่ค่อยกิน เพราะกินก็จะไม่ทัน (อีกอย่างกลางคืนฟาดไปเยอะ 555 )
- เวลาได้เดินทางไปที่ใหม่ ๆ ชอบ ตื่นเต้น ดี (ได้ออกไปข้างนอก กระดี้กระด้า มีความสุข) ส่วนใหญ่การได้ออกไปข้างนอกคือการหาแรงบันดาลใจ
-เวลาเครียด น้ำอัดลม ของหวาน นี้ชอบมาก
-ชอบเสี่ยง ลุยไปก่อน ค่อยศึกษาครั้งหลัง บนพื้นฐานที่ยอมรับได้ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างทำ blockdit ยังใช้ไม่เป็นว่าเขียนเพจอย่างไร แต่ลงไปก่อนกว่าจะรู้ว่าลงเป็นข้อความตัวเองก็ผ่านมาหลายวัน
นาฬิกาของแต่ละประเภท เอาไว้รู้เขารู้เรา
ได้หนังสือ อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป ขอไปทำความเข้าใจก่อน อาทิตย์หน้าได้ลงมือจัดห้องใหม่ อาทิตย์นี้ตารางแน่นมาก😜
โฆษณา