24 ม.ค. เวลา 05:32
รู้จัก Seagull Manager ผู้นำแบบ “นกนางนวล” ที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้
รู้จัก Seagull Manager ผู้นำแบบ “นกนางนวล”
หัวหน้า หรือ ผู้นำ ในแต่ละองค์กร คงจะมีหลายรูปแบบ
และคงมีทั้งผู้นำแบบที่ลูกทีมชอบ และไม่ชอบ.....อ่านต่อ
1