24 ม.ค. เวลา 07:52
Nareupon Thongthaipha
คนส่วนใหญ่คงคิดว่าลงก่อนได้ก่อนเหมือนลงทะเบียนคนละครึ่ง เพราะว่าการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ไม่ดีจนคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องรีบจองไม่งั้นจะหมดสิทธิ์