28 ม.ค. เวลา 14:40
แวะเที่ยวชมปัตตานีด้วยกันก่อนน๊าาา 😘
"มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี (mosque)"
ศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ 🧕🏻... อ่านต่อ