30 ม.ค. เวลา 11:49 • หุ้น & เศรษฐกิจ
“SETBET” ใครเจ็บใจ พวกกองทุน ที่คอยควบคุมราคาหุ้น ถึงเวลาแล้วที่ เราจะช่วยกันประกาศให้รู้ว่า
พลังของรายย่อยมีมากแค่ไหน
2
เปิดโพสแรก ข้อมูลธุรกรรม ขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6
บริษัท MINT หรือไมเนอร์ เป็นบริษัทที่ถูกชอร์ต ถึง 69 ล้านบาท ในวันที่ 29 ม.ค. คิดเป็น 7.18% ของบริมาณการซื้อขายหุ้นทั้งหมด
Short squeeze เริ่มต้นแล้ว!
1
#SETBET
#SAVEMINT
1
Chainarong Sam
ยาวไปครับ