30 ม.ค. 2021 เวลา 16:38
"สิ่งที่ ‘คนดี’ ไม่เคยบอก.."
(อะไรอยู่ซ่อนในหน้ากากของคนดี)
"ในดีย่อมมีเสีย ในเสียย่อมมีดี มีขาวก็ย่อมมีดำที่ปกปิด"... อ่านต่อ
โฆษณา