มีบัญชีอยู่แล้ว?
เพิ่มอีกเบอร์นะครับ...... กำไลหยก.
#บทเรียนชีวิตสั้นๆทุกวันที่นี่ ในเช้า,สาย,บ่าย,ดึก by กำไลหยก.
บทที่19...อ่านต่อ