ไปด้วยกันน้ะ ^^
"สะพานข้ามทะเลสาบป่าฮาลา-บาลา"
ถือว่าเป็นจุดเช็ค-อิน ที่ต่างมีผู้คนมาเยือน และถ่ายรูปกันมากมาย... อ่านต่อ
โฆษณา