31 ม.ค. เวลา 08:14
ไปให้อาหารปลากันค่ะ 😉
" ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง "
จังหวัดยะลานอกจากจะมีผังเมืองที่สวยที่สุดแล้ว
ยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่เป็นจุดศูนย์กลางแผนที่ ที่สวยมากอีกต่างหากผู้คนนิยมใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ... อ่านต่อ
    เรื่องเล่า คนเลี้ยงปลา
    ไปให้อาหารปลาด้วยคนนะคะ 😄