เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลรัฐ(บาล) มีหรือเปล่า? เห็นมีแต่เอกชนกับคลีนิค
โรงพยาบาลรัฐบาลมีแผนกนี้หรือเปล่า?
เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลรัฐ (บาล)
อย่างเช่น โรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาฯ
มีแผนกนี้ให้บริการหรือเปล่า เพราะที่เห็นก็มีแต่ในโรงพยาบาลเอกชน เวลเนสเซ็นเตอร์ หรือคลีนิคแอนไทเอจจิ้ง
อยากเลือกที่จะไปใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐ ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่า?
โฆษณา