ปีก่อน หนังเรื่อง Tenet เล่นเรื่องการย้อน 'เอนโทรพี' ย้อนกันอุตลุด
1
แต่ในโลกแห่งความจริง เราแก้ไขเอนโทรพีไม่ได้อย่างนั้น
สั้นๆ ง่ายๆ สำหรับคนไม่ชอบวิชาฟิสิกส์ เอนโทรพี (entropy) คือการเปลี่ยนจากความมีระเบียบเป็นความไร้ระเบียบ
นี่คือหลักข้อที่สองของกฎเทอร์โมไดนามิกส์ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะจากความเป็นระเบียบสู่ความไร้ระเบียบ
1
หากคุณตักเกลือหนึ่งช้อนเทลงไปในแก้วน้ำ คนให้ละลาย มันจะเข้าสู่สภาวะที่ย้อนกลับมาอย่างเดิมมิได้
ในกรณีนี้ ความเป็นระเบียบคือเกลือหนึ่งช้อนกับน้ำหนึ่งแก้ว ความไร้ระเบียบคือการกระจัดกระจายของโมเลกุลเกลือในโมเลกุลน้ำอย่างสะเปะสะปะ
เราอาจสรุปหลักข้อที่สองของกฎเทอร์โมไดนามิกส์ได้สั้น ๆ ว่า "คุณไม่สามารถย้อนกลับไปสู่สภาวะเดิมได้โว้ย!" ยกตัวอย่างเช่น สอบตกไปแล้ว จะขอย้อนกลับมาสู่สภาวะก่อนสอบไม่ได้
1
ผ่าตัดไส้ติ่งไปแล้ว จะขอย้อนกลับมาสู่สภาวะก่อนเป็นไส้ติ่งอักเสบไม่ได้
แต่งงานไปแล้วเจอเมียขี้บ่น จะขอย้อนกลับมาสู่สภาวะก่อนแต่งงานไม่ได้
เกิดอุบัติเหตุแขนขาขาดไปแล้ว จะขอย้อนกลับมาสู่สภาวะก่อนเกิดอุบัติเหตุไม่ได้
ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ในมุมของฟิสิกส์ อะไร ๆ ก็เป็นไปได้ นั่นคือโดยทฤษฎีแล้วมีความเป็นไปได้ที่เราจะย้อนสภาวะจากความไร้ระเบียบสู่ความเป็นระเบียบอีกหน แต่ยากนักในเชิงปฏิบัติ และทำไม่ได้ทุกเรื่อง
ส่วนการย้อนกลับในชีวิตของเรายังคงเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
คนจำนวนมากใช้เวลาคร่ำครวญกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว และอยากกลับไปแก้ไขอดีต บางคนเสียเวลาทั้งชีวิตคิดถึงแต่เรื่องเก่า ๆ ที่แก้ไขไม่ได้
พระพุทธองค์ตรัสว่า ความประมาทเป็นหนทางสู่ความตาย
'ความตาย' ในที่นี้มิได้หมายถึงความตายจริง ๆ อย่างเดียว แต่รวมถึงความทุกข์ (ความผิดหวัง ความเสียใจ ความเศร้าหมอง) ทั้งหลายด้วย
มองในแง่ดีก็คือ การย้อนชีวิตกลับไปยังจุดก่อนไร้ระเบียบไม่ได้อาจทำให้เราระมัดระวังการใช้ชีวิตของเรามากขึ้น เดินชีวิตด้วยความรอบคอบมากขึ้น
1
คบเพื่อนก็ไม่คบเพื่อนเลว ที่อาจนำพาเราไปสู่สภาวะที่เราและครอบครัวจะเสียใจภายหลัง
พูดกับใครก็ระวังปาก ไม่พูดสิ่งที่อาจทำให้เขาเสียใจ และแก้ไขไม่ได้
กินเหล้าก็ระวัง ไม่ตามใจตัวเองจนเมา ส่งผลให้ประสบอุบัติเหตุจากการขับรถ
1
กลัวแต่งงานไปแล้วเจอเมียขี้บ่น ก็ดูใจกันนานหน่อย ไม่ต้องรีบร้อน
เอนโทรพีแห่งชีวิตย้อนกลับไม่ได้ก็จริง แต่เราทำให้มันมีความน่าจะเป็นในทิศทางที่เราต้องการได้
เตรียมสอบอย่างดีย่อมมีโอกาสที่จะสอบผ่านสูง
พูดจาสุภาพย่อมมีโอกาสที่จะได้แฟนมากกว่าคนปากไม่ดี
ยิ้มแย้มแจ่มใสบ่อย ๆ ย่อมมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่มากกว่าคนหน้าบึ้งทั้งวัน
เราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ แต่เราแก้อนาคตได้เสมอ
จากหนังสือ #อาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก / สั่งซื้อในราคาถูกกว่าร้าน พร้อมลายเซ็นนักเขียนได้ที่ https://bit.ly/39dVAAt
  • 59
โฆษณา