สับปะรดสวนผึ้ง และสับปะรดบ้านคา ต่างกันอย่างไร ?
สวนผึ้งและบ้านคา คือชื่ออำเภอในจังหวัดราชบุรี โดยอำเภอบ้านคาแยกตัวออกมาจากอำเภอสวนผึ้ง ตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านคา และเป็นอำเภอบ้านคาในที่สุด
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
เกษตรกรส่วนใหญ่ดังเดิมปลูกสับปะรด อยู่ในแถบอำเภอบ้านคา ซึ่งเมื่อก่อนเวลานำสับปะรดไปขายตลาดเวลาลูกค้าถามว่าสับปะรดที่ไหน ก็จะบอกว่าสับปะรดสวนผึ้ง ติดปากกันมาแบบนี้ตลอด เมื่อแยกออกมาเป็นอำเภอบ้านคา จะบอกว่าเป็นสับปะรดบ้านคา ก็ไม่คุ้นหูลูกค้า เพราะลูกค้าจะติดหู หรือคุ้นหูในชื่อสับปะรดสวนผึ้ง จึงบอกแบบเดิมไปว่าสับปะรดสวนผึ้ง
ซึ่งสับปะรดบ้านคา หรือสับปะรดสวนผึ้งก็เป็นสับปะรดพันธุ์เดียวกัน คือพันธุ์ปัตตาเวีย มีรสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น มีกลิ่นหอม มีการปลูกอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ บ้านคา สวนผึ้ง จอมบึงและปากท่อ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ความเป็นกรด-ด่าง ของดินประมาณ 4.5 - 5.5 ซึ่งทำให้สับปะรดในพื้นที่ดังกล่าวมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น
สับปะรดหวานบ้านคา
2 ถูกใจ
1 แชร์
1.2K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา