10 ก.พ. เวลา 12:17 • ไลฟ์สไตล์
😱😱#อย่าเลยทั่จะบอกว่า..
...
...คุณไม่มีเวลา
......คุณจะรู้ได้อย่างไร..ว่า..มีเวลา