13 ก.พ. เวลา 13:28 • ไลฟ์สไตล์
😱😱#ภาวะอารมณ์ไหน..
    ครูจำเป็น🌈
    คนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือผู้ชนะจริง ๆ ค่ะ ^^