มีบัญชีอยู่แล้ว?
หนึ่งในอาชีพที่มาแรงสุดๆในยุคนี้ก็คือการเป็น “Youtuber” ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้สูงมากๆหากเรามีการสร้างสรรค์ Content ที่ดีให้กับผู้ชมได้ค่ะ
🔶วันนี้ AccRevo จึงได้นำเกร็ดความรู้ดีๆ มาฝากทุกท่านที่อยากเป็น Youtuber กันนะคะ โดยเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ “Youtuber กับการเสียภาษี”กันนะคะ
✅รายได้ของ Youtuber เกิดขึ้นได้อย่างไร
✅การทำอาชีพ Youtuber มีวิธีการเสียภาษีอย่างไร และเสียเท่าไหร่ ?
✅โทษปรับสำหรับผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง (*มีโทษปรับสูงสุดถึงจับคุกเลยนะคะ).
✅เมื่อโดนกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจะต้องทำอย่างไร
Youtuber คือ ผู้ที่ทำวิดีโอและอัปโหลดขึ้นบน Channel YouTube ของตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นได้รับชมวิดีโอของตัวเอง ซึ่งเป็นอาชีพที่มาแรงที่สุดในยุคนี้
สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ทำอาชีพเป็น Youtuber ในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ควรศึกษาเรื่องการจัดการภาษีได้ด้วยตนเองให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ
🌟รายได้ของ Youtuber
1.รายได้จากยอดผู้เข้าชมวิดีโอ โดย Channel ของคุณต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000 คนและชั่วโมงคนดูรวมอย่างน้อย 4,000 ชั่วโมงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
การแบ่งรายได้ Youtube จะได้ส่วนแบ่ง 45% และ Creator ได้ 55% ของรายได้จากค่าโฆษณาทั้งหมด
2.รายได้จากการรับรีวิวสินค้าหรือบริการ
3.รายได้จากการขยายธุรกิจจากการเป็น Youtuber เช่น การขายสินค้า ฯลฯ
🌟วิธีการเสียภาษี
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายกำหนดวิธีการคำนวณภาษีไว้ 2 วิธีคือ
วิธีแรก
◾เงินได้พึงประเมิน - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ
วิธีที่สอง
◾นำเงินได้พึงประเมินมาคูณ 0.05 ได้จำนวนเท่าไรคือ ภาษีที่ต้องเสีย
🌟การหักค่าใช้จ่ายสำหรับการคำนวณภาษีตามวิธีแรก
1.รายได้จากการที่ผู้ชมวิดีโอดูโฆษณาที่แสดงบนวิดีโอ YouTube หัก
◾ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริงเท่านั้น ไม่สามารถหักค่าใช้จ่าย เป็นการเหมาได้
2.รายได้จากการรับรีวิวสินค้าหรือบริการ
◾หักค่าใช้จ่ายได้เป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 50 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีค่าใช้จ่ายจริงสูงจะเป็นรายได้ 40(8) สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง
3.รายได้จากการขายสินค้า
◾หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 60 หรือหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง
🌟การคำนวณภาษีตามวิธีที่สอง
นำเงินได้พึงประเมินมาคูณ 0.05 ได้จำนวนเท่าไรคือภาษีที่ต้องเสีย
ขั้นต่อมา คือ นำภาษีที่คำนวณได้ของ วิธีแรก และ วิธีสอง มาเปรียบเทียบกัน ถ้าจำนวนของวิธีไหนมากกว่า ให้ใช้จำนวนนั้นเป็นภาษีที่ต้องเสีย
*กฎหมายยังกำหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถนำรายจ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันบางรายการ มาหักลดหย่อนภาษี เพื่อช่วยให้เสียภาษีน้อยลงได้ ซึ่งรายจ่ายที่นำมาเป็นค่าลดหย่อนได้นั้น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปี
🌟ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องจ่าย
🌟เสียภาษีเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร
สำหรับ Youtuber นั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง คือ การยื่นภาษีครึ่งปีกับการยื่นภาษีประจำปี
โดยการยื่นเสียภาษีครึ่งปีนั้น สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
1.ยื่นเสียภาษีแบบกระดาษ
โดยนำเงินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน ของปีภาษี มายื่นภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี หากมีเงินได้ถึง 60,000 บาท หากไม่ถึงเกณฑ์ไม่ต้องยื่นภาษี
🌟โทษสำหรับผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง
โทษทางเพ่ง
◾ต้องเสียเบี้ยปรับ 1 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องเสียหากยื่นภาษีไม่ครบถ้วน หรือต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องเสียหากไม่ยื่นเสียภาษี
โทษทางอาญา
◾กรณีไม่ยื่นเสียภาษีครึ่งปีหรือไม่ยื่นเสียภาษีประจำปีภายในกำหนดเวลาปรับ 2,000 บาท
◾กรณีจงใจแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
🌟เมื่อคุณเจอสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังคุณต้องทำอย่างไร
1.เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ เอกสารที่จะช่วยสนับสนุนว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรนั้นไม่ถูกต้อง
2.หาที่ปรึกษา มาช่วยในการวิเคราะห์หนังสือแจ้งประเมินและข้อมูลธุรกิจและติดต่อกรมสรรพากร
3.ยื่นอุทธรณ์ คือ เราต้องกรอกแบบฟอร์มของกรมสรรพากร กรอกเสร็จแล้วให้ยื่นต่อกรมสรรพากร
4.ให้ยื่นอุทธรณ์ที่ สำนักงานสรรพากรที่เป็นผู้ออกหนังสือแจ้งประเมิน
5.ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน
สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือ จัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า
◾️Facebook : https://bit.ly/3mn94x7
◾️Tel : 02-635-5144
  เอกอดุลย์ พูนจำเนิน
  แค่มีมือถือกับลุงพลก็เป็นได้แล้ว
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   “ตรุษจีน" กับสิ่งที่คนจีนรุ่นใหม่ “ไม่อยากเจอ” ในวันรวมญาติ อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่วัน “ตรุษจีน 2565” หรือ “ปีใหม่จีน” กันแล้ว ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในปฏิทินจันทรคติจีนเป็นวันแรกเดือนแรกของปี
   ที่ดินแฮปปี้แลนด์ ย่านบางกะปิ 2,000 ล้าน เคว้ง! ที่ดินแฮปปี้แลนด์ ย่านบางกะปิมูลค่า 2,000 ล้านบาทประกอบด้วย ตลาดแฮปปี้แลนด์ -ที่จอดรถรวม12 ไร่ของบริษัทแฮปปี้แลนด์กรุ๊ปจำกัด เคว้ง ขายไม่ออก พฤษายอมรับ เจ้าของที่ดินไม่พอใจ หลัง ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองบนถนนลาดพร้าว
   BREAKING !! : สหรัฐฯ กำลังเสื่อมถอย แต่จีนกำลังแข็งแกร่งขึ้น ! นั่นคือคำกล่าวล่าสุดของ Ray Dalio นักลงทุนระดับตำนานฉายา "Hedge Fund King" ผู้จัดการ Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดโลกอย่าง Bridgewater 📌 "สหรัฐฯ กำลังอยู่ภาวะเสื่อมถอยแบบสัมพัทธ์* ในขณะที่จีนกำลังแข็งแกร่งขึ้น" (The U.S. is in “relative decline,” while “China has been rising.)
   BREAKING !! : หั่นคาดการณ์ GDP โลก -0.5% ! ล่าสุด IMF ได้ประกาศปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2022 ลงจาก 4.9% เป็น 4.4% โดยชี้ถึงแนวโน้มที่ชะลอตัวในสหรัฐฯ และจีน รวมถึงภาวะเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด แต่ขณะเดียวกันกล่าวว่าโลกน่าจะออกจากภาวะการระบาดใหญ่ได้ในปีนี้ ! 📌 ล่าสุด IMF ประกาศปรับลดคาดการณ์ GDP โลกในปีนี้ลงจาก 4.9% มาอยู่ที่ 4.4% (-0.5%) ซึ่งถือเป็นปีที่ 3 ของการระบาดแล้ว และถือเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของปี 2020-2021 ด้วย ดังนั้นหมายความว่าสภาพเศรษฐกิจอาจจะแย่ลงอีกในปีนี้
   ดูทั้งหมด