มีบัญชีอยู่แล้ว?
หนึ่งในอาชีพที่มาแรงสุดๆในยุคนี้ก็คือการเป็น “Youtuber” ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้สูงมากๆหากเรามีการสร้างสรรค์ Content ที่ดีให้กับผู้ชมได้ค่ะ
🔶วันนี้ AccRevo จึงได้นำเกร็ดความรู้ดีๆ มาฝากทุกท่านที่อยากเป็น Youtuber กันนะคะ โดยเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ “Youtuber กับการเสียภาษี”กันนะคะ
✅รายได้ของ Youtuber เกิดขึ้นได้อย่างไร
✅การทำอาชีพ Youtuber มีวิธีการเสียภาษีอย่างไร และเสียเท่าไหร่ ?
✅โทษปรับสำหรับผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง (*มีโทษปรับสูงสุดถึงจับคุกเลยนะคะ).
✅เมื่อโดนกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจะต้องทำอย่างไร
Youtuber คือ ผู้ที่ทำวิดีโอและอัปโหลดขึ้นบน Channel YouTube ของตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นได้รับชมวิดีโอของตัวเอง ซึ่งเป็นอาชีพที่มาแรงที่สุดในยุคนี้
สำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ทำอาชีพเป็น Youtuber ในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ควรศึกษาเรื่องการจัดการภาษีได้ด้วยตนเองให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ
🌟รายได้ของ Youtuber
1.รายได้จากยอดผู้เข้าชมวิดีโอ โดย Channel ของคุณต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000 คนและชั่วโมงคนดูรวมอย่างน้อย 4,000 ชั่วโมงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
การแบ่งรายได้ Youtube จะได้ส่วนแบ่ง 45% และ Creator ได้ 55% ของรายได้จากค่าโฆษณาทั้งหมด
2.รายได้จากการรับรีวิวสินค้าหรือบริการ
3.รายได้จากการขยายธุรกิจจากการเป็น Youtuber เช่น การขายสินค้า ฯลฯ
🌟วิธีการเสียภาษี
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายกำหนดวิธีการคำนวณภาษีไว้ 2 วิธีคือ
วิธีแรก
◾เงินได้พึงประเมิน - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ
วิธีที่สอง
◾นำเงินได้พึงประเมินมาคูณ 0.05 ได้จำนวนเท่าไรคือ ภาษีที่ต้องเสีย
🌟การหักค่าใช้จ่ายสำหรับการคำนวณภาษีตามวิธีแรก
1.รายได้จากการที่ผู้ชมวิดีโอดูโฆษณาที่แสดงบนวิดีโอ YouTube หัก
◾ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริงเท่านั้น ไม่สามารถหักค่าใช้จ่าย เป็นการเหมาได้
2.รายได้จากการรับรีวิวสินค้าหรือบริการ
◾หักค่าใช้จ่ายได้เป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 50 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีค่าใช้จ่ายจริงสูงจะเป็นรายได้ 40(8) สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง
3.รายได้จากการขายสินค้า
◾หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 60 หรือหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง
🌟การคำนวณภาษีตามวิธีที่สอง
นำเงินได้พึงประเมินมาคูณ 0.05 ได้จำนวนเท่าไรคือภาษีที่ต้องเสีย
ขั้นต่อมา คือ นำภาษีที่คำนวณได้ของ วิธีแรก และ วิธีสอง มาเปรียบเทียบกัน ถ้าจำนวนของวิธีไหนมากกว่า ให้ใช้จำนวนนั้นเป็นภาษีที่ต้องเสีย
*กฎหมายยังกำหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถนำรายจ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันบางรายการ มาหักลดหย่อนภาษี เพื่อช่วยให้เสียภาษีน้อยลงได้ ซึ่งรายจ่ายที่นำมาเป็นค่าลดหย่อนได้นั้น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปี
🌟ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องจ่าย
🌟เสียภาษีเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร
สำหรับ Youtuber นั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง คือ การยื่นภาษีครึ่งปีกับการยื่นภาษีประจำปี
โดยการยื่นเสียภาษีครึ่งปีนั้น สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
1.ยื่นเสียภาษีแบบกระดาษ
โดยนำเงินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน ของปีภาษี มายื่นภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี หากมีเงินได้ถึง 60,000 บาท หากไม่ถึงเกณฑ์ไม่ต้องยื่นภาษี
🌟โทษสำหรับผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง
โทษทางเพ่ง
◾ต้องเสียเบี้ยปรับ 1 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องเสียหากยื่นภาษีไม่ครบถ้วน หรือต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่า ของเงินภาษีที่ต้องเสียหากไม่ยื่นเสียภาษี
โทษทางอาญา
◾กรณีไม่ยื่นเสียภาษีครึ่งปีหรือไม่ยื่นเสียภาษีประจำปีภายในกำหนดเวลาปรับ 2,000 บาท
◾กรณีจงใจแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
🌟เมื่อคุณเจอสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังคุณต้องทำอย่างไร
1.เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ เอกสารที่จะช่วยสนับสนุนว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรนั้นไม่ถูกต้อง
2.หาที่ปรึกษา มาช่วยในการวิเคราะห์หนังสือแจ้งประเมินและข้อมูลธุรกิจและติดต่อกรมสรรพากร
3.ยื่นอุทธรณ์ คือ เราต้องกรอกแบบฟอร์มของกรมสรรพากร กรอกเสร็จแล้วให้ยื่นต่อกรมสรรพากร
4.ให้ยื่นอุทธรณ์ที่ สำนักงานสรรพากรที่เป็นผู้ออกหนังสือแจ้งประเมิน
5.ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน
สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือ จัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า
◾️Facebook : https://bit.ly/3mn94x7
◾️Tel : 02-635-5144
  เอกอดุลย์ พูนจำเนิน
  แค่มีมือถือกับลุงพลก็เป็นได้แล้ว
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   บทเรียนชีวิตอะไรบ้าง ที่น่าจะรู้ตั้งนานแล้ว | 5M EP.1312 บทเรียนชีวิต คือสิ่งที่เราทุกคนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มากมาย บ้างอาจจะดี บ้างอาจจะแย่ แต่มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เรา เข้าใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นและในบางครั้งเมื่อชีวิตได้มอบบทเรียนใหม่ๆ ให้เรา มันก็อดคิดไม่ได้ว่า ทำไมกันนะ เราถึงไม่รู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้ว โดยในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ เตรียมไปพบกับ 33 บทเรียนชีวิต ที่ล้ำค่าและยากที่จะได้มา แถมยังทำให้หลายคนคิดว่า ทำไมกันนะ เราถึงไม่รู้ตั้งนานแล้ว #goodtime #5minutespodcast #missiontothemoonpodcast
   โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการมีน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้ร่างกายมีความผิดปกติของการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ส่งผลถึงระดับน้ำตาลที่ไม่เหมาะสมอาจจะสูงหรือต่ำเกินไป จนกลายเป็นความผิดปกติ ต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง และอาจภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้
   ขบวนรถชาวรัสเซียที่ต้องการหนีจากปูตินยาวเหยียดจนถึงขนาดที่ว่า "ดาวเทียม" สามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้ สถานที่ในภาพถูกระบุว่าคือที่ชายแดน รัสเซีย-จอร์เจีย และเจ้าหน้าที่ของจอร์เจียบอกว่าในหนึ่งวันพวกเขาต้องทำเรื่องผ่านแดนให้ชาวรัสเซียเหล่านี้มากถึง 10,000 คน เลยทีเดียว
   "ปูติน" พร้อมเจรจากับ "ยูเครน' ล่าสุด!! ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่า รัสเซียยังคงพร้อมที่จะเจรจากับยูเครน แต่เสริมว่าเงื่อนไขสำหรับการเจรจาจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
   ดูทั้งหมด