มีบัญชีอยู่แล้ว?
วิธีเริ่มต้นออมหุ้น แบบละเอียดมากกก
จริงๆ มันคือการลงทุนแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging)
ซึ่งมีความหมายก็คือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน
ด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆ กัน โดยกำหนดความถี่และระยะเวลาที่ต้องการลงทุน...อ่านต่อ
2