มีบัญชีอยู่แล้ว?
มะเขือเทศ 1 ต้น 4,000 ลูก
1
@super.x
ล่าสุด มะเขือเทศ 1ต้น สามารถออกลูกได้กว่า 3000-4000 ลูกต่อต้น
มะเขือเทศแห่งเเรก ที่ให้ผลผลิตเยอะมาก
มะเขือเทศเชอรี่
รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ @mo-ubon
รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์
นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล
ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่
ได้มีการทดลองปลูกมะเขือเทศเรื่อยๆ
จนถึงครั้งที่3 ได้มีการปรับปรุงสายพันธุ์
ให้มีความสามารถทนต่อสภาพอากาศ
ของประเทศไทยได้
โดยการพัฒนาสายพันธุ์
จะให้มะเขือเทศ มีอายุยืนนาน
คือ ต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ที่ต้านทานไวรัสใบหงิก
อยู่ภายในพันธุกรรม
รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ @mo-ubon
โดย
มะเขือเทศเชอรี่ นิยมนำมาทานเป็นผลไม้สด
ในการปลูก จำเป็นต้องมีนั่งร้าน ให้ลำต้นได้เลื้อย
โดยขนาดลำต้น ของต้นนี้ มีขนาดใหญ่ถึง 6 เมตร
@mo-ubon
รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์
กล่าวว่า การจะปลูกได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
โดยต้องมีเทคนิคต่างๆ
มะเขือเทศเชอรี่
ต้นนี้ ปลูกด้วย ระบบ ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic)
คือ การปลูกพืชในน้ำที่ผสมสารละลายอาหารปลูกเลี้ยง
โดยหากจะปลูกให้มะเขือเทศต้นใหญ่ขนาดนี้
ต้อง ปลูกโดยให้ขนาดของใบและรากสัมพันธ์กัน
เมื่อใบเยอะ ราก ก็ต้องเยอะด้วยเช่นกัน
นํ้าที่ให้จะเป็นระบบนํ้าวน หมุนเวียน
โดยใช้นํ้า วันละ100ลิตร
@mo-ubon
โดย กล่าวรวมๆ
มะเขือเทศเชอรี่ จะขาย กิโลกรัมละประมาณ 200 บาท
คิดเป็นลูก จะตกราคาลูกละ 2 บาท
โดย 1ต้นนี้ มีผลประมาณ 4000 ลูก คูณ 2
ตก ราคา 8000 บาทต่อต้น
ข้อมูลจาก
✒️ : ซุปเปอร์เอ็กซ์
By : SuperX
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -> 07/02/64
    เที่ยวตะลอนไป
    ขอติดตามด้วยคนนะครับ