ถึงเวลาการพัฒนาคนด้วยจิตวิญญาณตะวันออกแล้วหรือยัง?
องค์กรต่างๆได้ทุ่มเทเวลา เงินไปกับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติอะไรไปเยอะมากๆ
แต่ผลของการพัฒนาก็ได้แค่ทำงานดี ทำงานดี
บางองค์กร บางคนก็ยังไม่ดีมากนัก
ถ้ากลับมาทบทวนดูจะพบว่า
ปัญหาอย่างหนึ่งคือ
เรายังไม่ได้เข้าไปพัฒนาจิตใจ
หรือจิตวิญญาณของพนักงาน
ให้เชื่อ ศรัทธากับงานที่ทำ
เชื่อและศรัทธาในองค์กร
เชื่อและศรัทธาในความสามารถของตัวเอง
เพราะจริงๆแล้วจิตวิญญาณนั้น
สำคัญกว่าความรู้ ทักษะในการทำงาน
หากเราสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยน
หรือพัฒนาให้เขามีจิตวิญญาณในการ
พัฒนาตัวเอง การมองโลก มองคนอื่น
และมองการทำงานให้เป็นบวกได้
ผมเชื่อว่าการพัฒนาเรื่องความรู้ ทักษะ
เป็นเรื่องที่ง่ายมาก องค์กรไม่ต้องลงทุน
เพราะคนจะหาความรู้และทักษะด้วยตัวเอง
ลองฟังและนำไปพิจารณาดูนะครับ
ว่าองค์กรของท่านควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วหรือยัง
2 ถูกใจ
1 แชร์
149 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา