16 ก.พ. เวลา 05:31 • ธุรกิจ
“Energy Trading เทรนด์ไฟฟ้ามาแรงแห่งโลกอนาคต”
2
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราขายไฟฟ้าได้!!!
1
จากอัตราการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากราคาของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar panel หรือ Photovoltaic system: PVs) ที่มีราคาถูกลงจนกระทั่งถูกกว่าการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ
9
จากสถิติเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแต่ละแหล่งพลังงาน จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมกลับมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น [1]
2
แนวโน้มการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแต่ละประเภทระหว่างปี 2019-2020
ปัญหาหนึ่งของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ คือ ช่วงเวลาที่ Solar panel สามารถผลิตพลังงานแสงได้มากที่สุดกลับเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่มีการใช้ไฟฟ้าในบ้านน้อย จึงทำให้เกิดพลังงานส่วนเกินในเวลาดังกล่าว
1
เราจะทำอย่างไรกับพลังงานที่เหลือใช้นี้ดี?
พลังงานส่วนเกินในแต่ละช่วงเวลา
ทางเลือกแรก คือการเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ในระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System) แต่เนื่องจากราคาที่ยังค่อนข้างสูงในเวลานี้ ทำให้ทางเลือกนี้ยังเป็นเป็นไปได้ยากในปัจจุบัน
จึงทำให้ทางเลือกที่สอง นั่นคือ การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า (Peer to peer: P2P) กลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจกันเยอะมากในปัจจุบัน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนหรือแม้แต่ภาคการศึกษา
1
เพราะนอกจากจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการลดภาระการผลิตไฟฟ้าของประเทศ รวมถึงสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยได้อีกด้วย
ไอเดียของการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P สามารถเข้ามามีบทบาทและปฏิวัติการซื้อขายไฟฟ้าแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง
1
จากที่เราต้องซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ เท่านั้น กลายเป็นการเลือกซื้อไฟฟ้าจากตลาดในราคาที่เราพึงพอใจ หรือแม้กระทั่งวิธีการผลิตไฟฟ้าที่เราต้องการ
นอกจากนี้ เรายังสามารถผันตัวจากผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นผู้ใช้และผลิตไฟฟ้าด้วยการติดตั้ง solar panel แล้วมีรายได้จากการขายไฟฟ้าได้
ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ในปัจจุบัน ผู้ผลิตไฟฟ้าจะสามารถทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ต้องการใช้ไฟฟ้าได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านตัวกลาง เพราะการซื้อขายในระบบ Blockchain นั้นยากต่อการปลอมแปลง มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และยังสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวติดตามการใช้พลังงานสะอาด เพื่อทำเครดิตพลังงานสะอาดต่างๆ เช่น Carbon footprint หรือ Renewable Energy Certification ซึ่งพลังงานสะอาดก็กำลังเป็นเทรนด์ที่โลกกำลังให้ความสนใจเช่นกัน
1
สำหรับใครที่สนใจอยากรู้เรื่องราว Energy Trading เพิ่มเติม สามารถดูวิดีโอย้อนหลังงาน Webinar ได้ที่
Reference: [1] Wind, Solar Power Rise in 2020, Willem Roper, accessed 16 November 2020,
    Jarurote
    ด้วยเหตุนี้ การติดตั้ง solar cell สำหรับ กฟผ จะไม่ใช้วิธีติดตั้ง Battery ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและก่อขยะมลพิษหลังปลดประจำการ แต่ใช้วิธีติดตั้งเหนือเข...ดูเพิ่มเติม