27 ก.พ. 2021 เวลา 00:02 • ไลฟ์สไตล์
🎈 เมื่อ " ลู ก ศิ ษ ย์ " พร้อม...
" อ า จ า ร ย์ " จะปรากฏตัว 🎈
.
`•` `•` `•` `•`
.
💋 เพียง เพราะคำพูดน้อยนิด
เพียง เพราะคำคมคิดได้
เพียง เพราะคำ " แบ่งเวลา " นั่นไง
เพียง เพราะคำนี้ให้ได้เปลี่ยนแปลง
°•` `•` `•` `•`
เพราะเธอ โดยแท้ผู้เปลี่ยน
เพราะเธอ โดยแท้เวียนให้
เพราะเธอ โดยแท้ทำฉันเปลี่ยนไป
เพราะเธอ โดยแท้จุดไฟนำทาง
.
`•` `•` `•` `•`
.
เป็นแสงส่อง สว่างนำทางให้
เป็นแสงส่อง ดวงใจให้ฮึกเหิม
เป็นแสงส่อง น้ำหล่อเลี้ยงใจดวงเดิม
เป็นแสงส่อง ที่มาเพิ่มเติมแรงใจ
.
`•` `•` `•` `•`
.
ประกาย เจิดเพริดทันทีที่มีแสง
ประกาย เจิดเพริดแรงเครื่องยนต์หนา
ประกาย เจิดเพริดแพรวสุดโสภา
ประกาย เจิดเพริดพามาเป็นตน
.
`•` `•` `•` `•`
ครูของใจ...Miss Buum
`•` `•` `•` `•`
.
ความสว่างไสว สาดส่องที่ในจิต
ความสว่างไสว นำทางเพื่อนมิตรแท้
ความสว่างไสว นั้นหรือคือตัวแปร
ความสว่างไสว ช่วยแผ่บรรเจิดงาน
.
`•` `•` `•` `•`
.
ขอบคุณครู ที่เข้ามาเวลานี้
ขอบคุณครู ที่มีคำแนะสอน
ขอบคุณครู ที่เป็นเพื่อนทุกช่วงตอน
ขอบคุณครู ผู้อาทรป้อนวาจา
♡ ♡ ♡ ♡
ขอบคุณครู ผู้ชี้นำทางความคิด
ขอบคุณครู ผู้เปิดจิตประกายฝัน
ขอบคุณครู ผู้มอบรักเติมแก่กัน
ขอบคุณครู ผู้สร้างฉันกล้าก้าวเดิน
.
`•` ○ `•` ○
.
🎈 กราบทุกการติดตามอ่าน 🎈
🎈 กราบทุกสื่อส่งการขับขาน 🎈
กราบทุกการขยายเสียงก้องกังวาน
🎈กราบทุกทุกคนผ่านสานสายตา 🎈
.
.
📣 . กล้า ที่ จะ ก้าว .
. ปรับ เพื่อ จะ เปลี่ยน .
🙏🙏🙏🙏
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ป.ล.
เพียงเพราะ ... * มะขาม *
ขอบคุณ ... * มะขาม *
`•` `•` `•` `•` `•` `•` `•` `•` `•` `•` `•`
โฆษณา