18 ก.พ. เวลา 04:03 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ทรัสต์ PROSPECT โชว์ผลงาน Q4/63 โดดเด่นท่ามกลาง COVID-19 ชูอัตราเช่าพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานเพิ่มเป็น 95% หลังลูกค้าเดิมทยอยต่อสัญญา-ขยายฐานลูกค้าใหม่ ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนอัตรา 0.2805 บาทต่อหน่วย สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่มูลค่า 10.0594 บาท พร้อมศึกษาลงทุนทรัพย์สินใหม่ในปี 64
ภาพรวมการดำเนินงานของกองทรัสต์ฯ ณ สิ้นไตรมาส 4/2563 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 95% เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้เซ็นสัญญากับผู้เช่าใหม่เพิ่มขึ้นอีก 10 ราย คิดเป็นพื้นที่เช่ารวมประมาณ 14,000 ตารางเมตร โดยมีทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ เช่น จีน ญี่ปุ่น ที่ดำเนินธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ขยายการลงทุนมายังประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็สามารถต่อสัญญากับผู้เช่าเดิมได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีอัตราการต่อสัญญาของผู้เช่าเดิมในรอบปีที่ผ่านมาสูงกว่า 80%
จากผลการดำเนินงานที่ดี ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยล่าสุด มีมูลค่าถึง 10.0594 บาท และเติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4/2563 แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อัตรารวม 0.2805 บาทต่อหน่วย
อ่านต่อได้ที่ >> t.ly/SIKX
🏭🚢✈🚚
📌 เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของกองทรัสต์ PROSPECT อย่าลืมกด Like / กด Follow / ติดดาว see first หรือ subscribe website ไว้ได้เลย
REIT Website: www.prospectreit.com
RM Website: www.prospectrm.com