18 ก.พ. เวลา 06:27
Free Float คืออะไร ? มาเรียนไปพร้อมกับฟางค่ะ 😁😁
Free Float คำนี้คืออะไร ?
1
คือ ข้อมูลการถือหุ้นของนักลงทุนรายย่อย หรือ
สัดส่วนที่นักลงทุนรายย่อยเข้าถือหุ้น
ซึ่งนิยามของนักลงทุนรายย่อยคือ... อ่านต่อ
1