6 วิธีรับมือกับคน Toxic ในที่ทำงาน
นี่ฉันเป็นคน Toxic หรือยังนะ มาฟังวิธีสำรวจว่าเราเป็นคน Toxic เป็นพิษต่อความรู้สึกของคนรอบตัวหรือไม่ และวิธีรับมือกับคน Toxic ในที่ทำงาน
ติดตามอ่านและรับชมรับฟัง CREATIVE TALK ได้ทาง
✦ Website: creativetalklive.com
✦ YouTube Channel: www.youtube.com/creativeTalkTH
  • 25
โฆษณา