28 ก.พ. เวลา 21:17 • ปรัชญา
เสียงธรรม
EP2.1 ผลเสียของการปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์
1.ก่อให้เกิดอนุสัยทั้ง 3
หนึ่งในพระไตรปิฎก
โดย พงศ์เล่าเรื่อง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    โสภา หาเรือนแก้ว
    เผลอก็ดึงกลับให้เท่าทันในอารมณ์ แต่คนส่วนใหญ่มักเผลอ ไปตามอารมณ์ค่ะ มาให้กำลังใจ ติดตามและตามติดอ่านบ่อยๆค่ะ