20 ก.พ. เวลา 10:15 • ความคิดเห็น
จดหมายลาตาย เขียนทิ้งไว้ ไม่เสียเวลา
1
อันชีวิตเกิดมาย่อมดับสูญ
ไม่มีใครหนีพ้นความตายที่ไล่หลังมา
ทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับเวลา
ไปเร็วไปช้ายังไงก็ต้องมรณา
คุณค่าของชีวิตจะตระหนักต่อเมื่อลมหายใจนั้นโรยริน หากยังไม่สิ้นชีวาคงไม่รู้มีความสำคัญระดับไหน แล้วจะเป็นอย่างไรหากตายไปโดยไม่ทันได้พูดจา
แม้ความสงบจะมาเยือนร่างที่ไร้ดวงจิต แต่ในธารากระแสวิญญาณมีหรือที่ผู้ตายจะไม่อาวรณ์ เหตุนั้นจึงยังไม่สายหากจะตวัดอักษรถ่ายทอดอารมณ์ก่อนยมบาลเพรียกหา
จดหมายลาตายเลยเป็นอีกหนึ่งหนทางเลือก ให้ทิ้งสำนวนสืบต่อเจตนารมณ์ถึงคนที่ยังอยู่ เสมือนตัวตนที่ไม่ห่างไปไหนนอกเสียจากไม่มีกายหยาบให้จับต้อง
ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ดำเนินกาลมาถึงปัจจุบัน มีกี่ล้านล้านคนแล้วที่เสียใจกับผลของที่ไม่ได้กระทำ เพราะทุกครั้งที่คนใกล้ตัวจากไปเราต่างเสียดายได้แต่โทษตัวเองถึงคราที่ปล่อยโอกาสผ่านไป
ดังนั้นควรเริ่มเสียแต่ตอนนี้ ใช้เวลาทุกนาทีคร่ำครวญถึงเหตุการณ์ความน่าจะเป็น ผนวกเอาตัวตนที่เป็นตัวเองจัดใส่ลงกระดาษ
แต่ถ้าไม่ถนัดเขียนจะพิมพ์ผ่านสื่อก็คงได้ เพราะใจความสำคัญที่แท้จริง คือต้องสื่อถึงบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว
1
จดหมายลาตาย เขียนทิ้งไว้ ไม่เสียเวลา
    พึมพำให้ฟัง😊
    ต้องเริ่มเขียนไว้สักฉบับล่ะ❤️