21 ก.พ. 2021 เวลา 11:25 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ไม่มีใคร.. โชคร้ายตลอดปี.. ไม่มีใคร.. โชคดี"ตลอดไป.. อยากมี.. ความสุข.. ต้องผ่าน.. ความทุกข์.. ไปให้ได้.. อยากเข้มแข็ง.. ต้องก้าวข้าม.. ความอ่อนแอไปให้ได้
ปัญหา และ อุปสรรค.. จะพาคุณ.. ไปสู่ ความสำเร็จ.. ที่ยิ่งใหญาถ้าคุณ.. ก้าวข้ามมันได้..ปัญหา และ อุปสรรค.. ยิ่งมากเท่าไร.. ความสำเร็จ.. ที่คุณจะได้รับก็จะ.. ยิ่งใหญ่มากขึ้น.. เท่านั้น..
ทุก.. ปัญหา.. คือ.. โอกาสอันยิ่งใหญอย่าปล่อย.. ให้ทุกปัญหามันหลุดลอยไป.. โดยที่เรา.. ไม่ได้รับ.. ประโยชน์.. จากมัน.. คนเรา.. ถ้าผ่าน.. จุดที่แย่ที่สุด ไปได้.. เดี๋ยวสักพัก.. ก็จะมีแต่.. สิ่งที่ดีดี ตามเข้ามาเอง😊✌
1
โฆษณา