มีบัญชีอยู่แล้ว?
คำว่า “ผักออร์แกนิก” แม้จะเคยได้ยินมาหลายต่อหลายครั้ง แต่เชื่อว่าก็ยังมีหลายคนอาจไม่เข้าใจในความหมายคำเรียกผักประเภทนี้ได้อย่างชัดเจน บางคนเข้าใจว่าผักออร์แกนิกคือผักปลอดสารพิษ บางคนบอกว่ามันก็คือผักไฮโตรโปรนิกส์ วันนี้เราจึงหาข้อมูลของผักออร์แกนิกมาให้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อการบริโภคที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด​
“ผักออร์แกนิก” คือผักที่มีความเป็นธรรมชาติสุดๆ
ถ้าจะพูดให้เข้าใจได้ไม่ยาก ‘ผักออร์แกนิก’ คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก เพราะในการเพาะปลูกผักในกลุ่มนี้จะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ แต่จะปลูกโดยดัดแปลงสภาพการเพาะปลูกเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยในดิน การบำรุงดิน อากาศ ความชื้น น้ำ ฯลฯ เพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ด้วยวิธีแบบธรรมชาติโดยอาหารจากธรรมชาติ
การเลียนแบบธรรมชาติที่ว่านี้ หมายถึงการให้พืชผักค่อยๆ เติบโตขึ้นโดยมีระยะเวลาการเติบโตตามธรรมชาติของพืชผักชนิดนั้นๆ การเพาะปลูกผักออร์แกนิกจึงมีการลงทุนที่สูงและใช้เวลาในการเพาะปลูกนาน รวมถึงมีการใช้วิธีสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแลโรคและแมลงในแบบไม่ทำร้ายธรรมชาติ จึงจะเห็นได้ว่าในบางแห่งอาจกางมุ้งปลูกผักหรือดูแลใกล้ชิดในโรงเรือนแบบปิด โดยมีหัวใจสำคัญคือการห้ามไม่ให้ใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าสารนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ก็ตาม จะใช้ได้แต่เพียงอินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น จึงจะเรียกว่าเป็น “ผักออร์แกนิก” ขนานแท้
องค์ประกอบพื้นฐานของการเพาะปลูกผักออร์แกนิก ได้แก่
‘ผักออร์แกนิก’ จะไม่มีการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆ เลยในการปลูกและการเพาะเลี้ยง จะโตด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆ ปลูกในดินบ้านๆ ที่ปลอดสารเคมี ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ไม่มีการตกแต่งพันธุกรรม
ดินที่ใช้ปลูก ‘ผักออร์แกนิก’ ต้องทำให้ปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือต้องเป็นแปลงที่ไม่มีการใช้สารเคมีมาแล้ว 5 ปีและมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหาร สามารถอุ้มน้ำและระบายน้ำได้ดี มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่ในดินมากเพื่อช่วยในการย่อยสลายสารอาหาร และทำให้รากสามารถดูดซึมสารอาหารได้ง่าย
น้ำที่ใช้ปลูก ‘ผักออร์แกนิก’ จะต้องไม่มาจากแหล่งน้ำลำคลองทั่วไป บางแห่งจะใช้น้ำที่ขุดลึกภายในไร่ที่มีความลึกถึง 150 เมตร หรือน้ำที่อยู่ใต้ดิน
ปุ๋ยหมักบางแห่งอาจได้มาจากการนำขี้วัวหรือขี้ไก่มาเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก
ในการเพาะปลูก ‘ผักออร์แกนิก’ บางแห่งจะไม่กำจัดวัชพืชออกไปทั้งหมด เพราะวัชพืชยังมีประโยชน์สำหรับการเกษตรคือมีกากใยบนดินมาก จะทำให้เกิดการระบายน้ำได้ดี ในตอนฝนตกหนัก จึงช่วยรักษาพื้นดินไว้ได้ และวัชพืชยังช่วยในเรื่องการขยายของรากพืชได้อีกด้วย
‘ผักออร์แกนิก’ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต เพราะนอกจากจะมุ่งเน้นให้คนกินมีสุขภาพที่ดีแล้ว จุดประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างคือการลดมลพิษให้กับธรรมชาติ เพราะการใช้สารเคมีต่างๆ จะทำให้เกิดสารพิษตกค้างในดิน ในอากาศและในน้ำ
ผักปลอดสารพิษและผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช่ “ผักออร์แกนิก”
ผักปลอดสาร คือ ผักที่มีการใช้สารเคมีในระหว่างการเพาะปลูกจนกระทั่งใกล้เก็บเกี่ยว จะมีการเว้นการใช้สารเคมีในช่วงการเก็บเกี่ยว แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้เพาะปลูกเป็นคนกำหนดเวลา ซึ่งผักที่ว่าอาจเป็นผักปลอดสารในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ไม่ได้ปลอดสารในระหว่างการเพาะปลูก จึงไม่ถือว่าเป็นผักออร์แกนิก
ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ ผักที่ไม่ได้ปลูกกับดินแต่ใช้น้ำแทนดิน จึงเป็นผักที่จำเป็นต้องพึ่งสารเคมี ไม่ว่าจะทางใบหรือทางน้ำ เพราะผักไร้ดินจะไม่มีดินที่เป็นตัวสะสมธาตุอาหาร แต่เปลี่ยนจากดินเป็นน้ำให้เป็นตัวสะสมธาตุอาหารแทน การใส่ปุ๋ยก็จะให้ทางน้ำและปุ๋ยก็ยังคงต้องมีสารเคมี จึงไม่ถือว่าเป็นผักออร์แกนิก เพราะปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดจะไม่สามารถผสมลงในน้ำได้
ผักที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ผักออร์แกนิกไม่ต่างอะไรกับการได้กินผักในสมัยก่อนที่การเกษตรยังไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมายเช่นทุกวันนี้ รวมถึงไม่มีตัวช่วยพิเศษอย่างสารเคมีต่างๆ ความเป็นผักออร์แกนิกคือในยุคนี้ ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกรวมถึงการดูแลให้เหมือนในยุคก่อน แต่เพิ่มเติมคือความรู้ทันโรคและแมลง รู้ถึงปัญหาที่จะต้องเจอ และหาทางป้องกันและดูแลด้วยวิถีธรรมชาตินั่นเอง
มาถึงตรงนี้ เชื่อว่า หลายคนได้รู้จัก “ผักออร์แกนิก” มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ครั้งหน้า เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า การบริโภคผักออร์แกนิกมีดีอย่างไรบ้าง
  ระหว่างทาง "Along the way."
  จริงที่สุดเลย//คอยติดตามนะค้า5555
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   เมื่อสหรัฐประสบปัญหาเดียวกับจีน ไฟฟ้าไม่พอ เพราะเหมืองบิทคอยด์ ต้องยอมรับว่า สกุลเงินดิจิทัลนั้นเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงอย่างมาก แต่ผลกระทบด้านการใช้งานพลังงานอาจทำให้สหรัฐต้องหันกลับมาทบทวนการใช้งานใหม่อีกครั้ง เพราะมันกำลังสร้างปัญหาทางมลพิษอยู่ไม่ใช่น้อย
   ⚠️[ANALYSIS]⚠️ ท่ามกลางตลาดหุ้นที่กำลังโดนเทขายอย่างหนักหน่วง ! สัญญาณ VIX Index หรือดัชนีวัดความกลัวของนักลงทุน อาจกำลังพยายามบอกเราว่า "จุดที่เลวร้ายที่สุด กำลังจะผ่านไปแล้ว" 1️⃣ อย่างที่รู้กันว่าเราเพิ่งผ่านอาทิตย์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 2 ปีสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐมาอย่างหมาดๆ
   คลิปนาทีบิ๊กไบค์แดงชน หมอกระต่าย ร่างกระเด็นไกลหลายเมตร จนอาการสาหัส ก่อนเสียชีวิต ดูก็รู้ว่าใครผิด?! กำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตำรวจ ยศ ส.ต.ต. ขี่บิ๊กไบค์ชน หมอกระต่าย หรือ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังเดินข้ามถนนบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา บริเวณทางม้าลาย หน้าสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและเพื่อนๆร่วมงาน
   กินทอง คนเราลงริจะทำบาปเข้าแล้ว ก็จงทำมันไปให้สุดทาง 55
   ดูทั้งหมด