23 ก.พ. 2021 เวลา 04:12 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ง่ายเกินไปก็ไม่ใช่.. ชีวิต.. เจออะไรยากๆ บ้าง.. เจออุปสรรคบ้าง.. ก็แค่.. ค่อยๆ ไป
ก็แค่.. ไม่ประมาท.. เสียเวลาไปบ้าง.. ช้าไปบ้าง"หกล้มบ้าง.. ก็เป็น.. เรื่องธรรมดา
ของ..ชีวิต.. ล้มแล้ว.. รีบลุกขึ้น.. มองไปข้างหน้า.. รีบเดิน.. รีบไปต่อไม่ท้อ.. ไม่ยอมแพ้.. ไม่หันหลังกลับ.. ยังไง.. ก็ต้องถึง.. จุดหมายแน่นอน.. ทุกอุปสรรค "คือ “ บทเรียน.. ยิ่งยาก.. ยิ่งท้าทาย.. อย่าหยุดเดิน.. ยังไงต้องถึงหยุดหมาย.. ได้สักวัน ยิ้มๆสู้😊✌นะ"บอกตัวเอง
โฆษณา