คุณคือค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด
ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องเริ่มคบค้าสมาคมกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คุณจะต้องขอให้พวกเขาเล่ากลยุทธ์ความสำเร็จของพวกเขาให้คุณฟังแล้วลองใช้กลยุทธ์เหล่านั้นดูว่าเหมาะกับคุณหรือไม่ ทดลองทำในสิ่งที่พวกเขาทำ อ่านในสิ่งที่พวกเขาอ่าน คิดในแบบที่พวกเขาคิด ถ้าวิธีคิดและการประพฤติตัวใหม่ๆใช้ได้ผลก็นำไปปรับใช้แต่ถ้าไม่ได้ผลก็หยุดซะ แล้วมองหากลยุทธ์อื่นและทดลองต่อไป
75 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา