24 ก.พ. 2021 เวลา 11:13 • ไลฟ์สไตล์
ยิ่งโต.. บางสิ่งบางอย่าง.. ยิ่งซับซ้อน
ยิ่งโต.. บางสิ่งบางอย่าง.. ยิ่งเรียบง่าย
ยิ่งโต.. บางสิ่งยิ่งต้องตั้งคำถาม
ยิ่งโต.. บางสิ่งยิ่ง.. ต้องปล่อยวาง
ยิ่งโต.. ยิ่งเป็นเด็ก.. เป็นเรื่อง.. ธรรมดา ..
ที่ธรรมชาติ.. พาเรา.. กลับมาที่เดิม
บางครั้ง.. ก็เจอคนเดิม.. บางครั้ง.. ก็เจอ คนใหม่.. แต่.. ห้วงเวลา.. ที่แปรเปลี่ยนไป อาจ.. ทำให้เรา.. ไม่เหมือนเดิม.. ก็เท่านั้นเอง.. เพราะตัวเราเอง.. ก็ต้องแปรเปลี่ยน.. ไปตามกาลเวลา.. อย่าคิดมากไปเลย.. แค่ทำทุกเวลา.. ให้มีค่ามีความสุข.. ก็พอแล้ว.. บอกตัวเอง❤😊
โฆษณา