📍ระดับความรุนแรงของแผลเป็นหลุมสิวแบ่งได้เป็นอย่างไรบ้าง Acne Scar Severity Grading
นอกจากชนิดของหลุมสิวที่จะช่วยบอกถึงแนวทางในการเลือกวิธีการรักษาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว
📍ระดับความรุนแรงของแผลเป็นหลุมสิว Acne Scar Severity จะช่วยบอกถึงผลการรักษารวมถึงจำนวนครั้ง ระยะเวลา และวิธีในการรักษาด้วยครับ
🔬เช่น หลุมสิวรุนแรง severe acne scar การรักษาอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน จำนวนครั้งและระยะเวลา มากกว่า แผลเป็นหลุมสิวเล็กน้อย เป็นต้นครับ
Grade 1 Macular จะเป็นลักษณะที่เป็นปัญหาแผลเป็นแบนราบ มีสีผิวผิดปกติเช่น เช่นแดง ดำหรือขาว
Grade 2 Mild เล็กน้อย แผลเป็นยุบตัว Atrophic Acne scar หรือนูน Hypertrophic scar ที่มองเห็นไม่ชัดที่ระยะ 50 เซนติเมตร หรือสามารถใช้เครื่องสำอางปกปิดได้
Grade 3 Moderate ปานกลาง เห็นชัดที่ระยะ 50 เซนติเมตรหรือมากกว่า เครื่องสำอางไม่สามารถปกปิดได้ แต่การตรวจผิวด้วยการยืดผิว mannual strechching แผลเป็นบุ๋มจะกลับมาเรียบแบนได้
Grade 4 Severe รุนแรง เห็นชัดที่ระยะตั้งแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไปไม่สามารถใช้เครื่องสำอางปกปิดได้ และ การตรวจผิวด้วยการยืดผิว mannual strechching แผลเป็นบุ๋มจะไม่กลับมาเรียบแบนได้
👨‍⚕️หมอมีตัวอย่างว่าแผลเป็นแต่ละระดับมีลักษณะอย่างไรเพื่อจะได้ทราบจำนวนครั้ง และแนวทางในการรักษาและผลการรักษาต่อไปครับ
Goodman GJ, Baron JA. Postacne scarring: A qualitative global scarring grading system. Dermatol Surg 2006;32:1458-66.
#หมอรุจชวนคุย 👨‍⚕️
#หลุมสิว #รักษาหลุมสิว #icepickscars #สิว #แผลเป็น #TCA #TCACROSS #Acnescar #Rollingscar #ตัดพังผืด #Subcision #Boxcar #PicosecondLaser #Radiofreq
โฆษณา