หลายคนถามผมว่ามีเงิน 1,000 บาท #ลงทุน อะไรดี #ซื้อหุ้น ได้ไหม?
จริงๆแล้วไม่ว่าจะเงินมาก เงินน้อย เราก็สามารถเริ่มลงทุนได้ เพราะสมัยผมยังเป็นมือใหม่ ผมก็เริ่มซื้อหุ้นด้วยเงินทุนเพียงไม่กี่พันบาท ซึ่งหัวใจสำคัญของ #การลงทุน คือ ความสม่ำเสมอ และ #ผลตอบแทน ที่เหมาะสมกับเป้าหมายมากกว่าจำนวนเงินในการลงทุนครับ
3
ดังนั้น วันนี้ผมมี “หุ้นราคาต่ำกว่า 10 บาท” มาแนะนำ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีในงบไม่เกิน 1,000 บาท และกำหนดขั้นต่ำให้ซื้อทีละ 100 ตัวเป็นอย่างน้อย ถึงแม้จะเป็นหุ้นต่ำสิบแต่ก็จัดอยู่ในกลุ่ม #SET100 ซึ่งเป็นหุ้นพื้นฐานที่แข็งแกร่งและสามารถถือลงทุนได้ยาวๆ
*อัพเดทราคาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564*
3
กลุ่มธุรกิจบริการ
1. BEC (BEC World)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทของตระกูลมาลีนนท์ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการออกอากาศสื่อ การผลิตสื่อโฆษณา การผลิตรายการโทรทัศน์ และการจัดหารายการโทรทัศน์ โดยมีราคาหุ้นอยู่ที่ 8.70 บาท/หุ้น
2. PLANB (Plan-B Media)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการ และผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ได้แก่ สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิตอลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต สื่อโฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาออนไลน์ และสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง ราคาหุ้นอยู่ที่ 6.40 บาท/หุ้น
2
3. ERW (The ERAWAN Group)
The Erawan Group ชื่อเดิม บริษัท อัมรินทร์ พลาซ่า จำกัด) เป็นบริษัทแห่งหนึ่งของไทย ดำเนินธุรกิจค้าปลีก บริหารโรงแรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยปัจจุบันมีสาขาและบริษัทในเครืออยู่ทั่วประเทศและต่างประเทศ ราคาหุ้นอยู่ที่ 3.92 บาท/หุ้น
1
กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ และก่อสร้าง
1. QH (Q House)
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการประกอบธุรกิจคือให้บริการรับจ้างก่อสร้างบ้านอย่างครบวงจรบนที่ดินต่อมาบริษัทได้มีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแยกเป็นโครงการที่พักอาศัยให้เช่า และโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า และได้เริ่มประกอบธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ 2.34 บาท/หุ้น
2. AP (AP Thailand PCL)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โครงการที่พัฒนาประกอบไปด้วย ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม โดยโครงการส่วนมากครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษัทเอพีและบริษัทในกลุ่มได้พัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้ามาแล้วทั้งหมด 60 โครงการตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ราคาหุ้นอยู่ที่ 7.35 บาท/หุ้น
3. WHA (WHA Corporation)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub) ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Hub) ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Hub) และธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform Hub) โดยตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ 3.18 บาท/หุ้น
กลุ่มธุรกิจทรัพยากรและพลังงาน
1. TPIPP (TPI Polene Power)
ทีพีไอ โพลีน ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ราคาหุ้นอยู่ที่ 4.30 บาท/หุ้น
1
2. CKP (CK Power)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยรายได้หลักของบริษัทที่แสดงตามงบการเงินรวมมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ ราคาหุ้นอยู่ที่ 4.36 บาท/หุ้น
1
3. SPRC (บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด)
บริษัทนี้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ามันของบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ราคาหุ้นอยู่ที่ 9.40 บาท/หุ้น
4. ESSO (Esso (Thailand))
บริษัทนี้เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยบริษัทเป็นเจ้าของและผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันแบบคอมเพล็กซ์ และเป็นเจ้าของและผู้ประกอบการโรงงานอะโรเมติกส์ ราคาหุ้นอยู่ที่ 8.75 บาท/หุ้น
1
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี – การเงิน – อาหารและเครื่องดื่ม
1. JAS (Jasmine International)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทดำเนินธุรกิจร่วมลงทุนผ่านบริษัทในเครือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศในระบบต่างๆ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 3.02 บาท/หุ้น
2. TRUE (True Corporation)
ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันดับ 3 ของประเทศ และได้ขยายกิจการด้านการโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านโทรศัพท์บ้าน,โทรศัพท์บ้านพกพา (วีพีซีที), ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ทรู อินเทอร์เน็ต), เคเบิลทีวีระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายเดือน ทรูวิชั่นส์ และรวมไปถึงบันเทิง ทั้งด้าน โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 3.14 บาท/หุ้น
1
3. TMB (TMB Bank)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ และนับได้ว่าเป็นธนาคารในประเทศไทยแห่งแรกที่ลูกค้าสามารถใช้บริการถอนเงิน ฝากเงิน และ โอนเงิน ในระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยด้วยกันทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมข้ามเขต ราคาหุ้นอยู่ที่ 1.11 บาท/หุ้น
1
4. THANI (Ratchthani Leasing)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร โดยพอร์ตสินเชื่อยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทเน้นตลาดสินเชื่อรถบรรทุกทั้งใหม่และเก่าเป็นหลัก ราคาหุ้นอยู่ที่ 4.06 บาท/หุ้น
5. TACC (TAC Consumer)
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มในโถกด (Dispenser Drink) ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่มประเภทชาเขียวบรรจุขวดพร้อมดื่มภายใต้ตราสินค้า “เชนย่า” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ราคาหุ้นอยู่ที่ 7.55 บาท/หุ้น
2
อย่างไรก็ตามบทความนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรศึกษาปัจจัยให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ
2
ถ้าสนใจ #เปิดพอร์ต #หุ้นไทย ได้ที่ : https://bit.ly/3n5YwUn
1,000 บาทก็ซื้อขาย #ทองคำ ด้วยบัญชีจิ๋วของ GMI ได้ที่:
https://bit.ly/34rNKjg (เลือกบัญชีประเภท Cent)
ฟรี ! ห้องไลน์ FC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยทุกเรื่องการลงทุน คลิกที่นี่:
1
อย่าลืม !! download line sticker มาใช้คุยกันด้วยนะครับ: https://bit.ly/2WLV3jr
#nbukkamana #ณพวีร์ #เปโดรพุกกะมาน
Line Official: https://lin.ee/uIw3lu9
56ถูกใจ
74แชร์
13Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...