27 ก.พ. 2021 เวลา 07:27 • ไลฟ์สไตล์
พึ่ ง ตั ว เ อ ง ใ ห้ ม า ก . . , ❤️
ไม่มีใครอยู่ช่วยเราตลอดไปได้หรอก
ชีวิตที่น่าภูมิใจมากที่สุด
ไม่ใช่เพราะเกิดจากการให้คนอื่นช่วยนะ
#จำใว้ แต่มันเกิดจากการที่เราได้ช่วยเหลือตัวเอง
อย่างเต็มที่และดีที่สุด
” จงก้าวไป แม้ใจ ไร้คนรัก
จงก้าวไป แม้อาภัพ คนช่วยเหลือ
จงก้าวไป แม้ใคร ไม่จุนเจือ
จงก้าวไป แม้เหลือ ตัวคนเดียว “ยิ้มๆสู้ๆนะ✌😊บอกตัวเอง.. อย่ายอมแพ้
โฆษณา