28 ก.พ. เวลา 16:16
นิทานจีนเรื่อง ลุงโง่ย้ายภูเขา เล่าว่า ชายชราวัยเก้าสิบคนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ภูเขาสองลูก ทุกวันจะไปไหนมาไหน ก็ต้องเดินอ้อมภูเขาที่ขวางบ้าน ชายชราจึงตัดสินใจย้ายภูเขา ทุกวันค่อย ๆ ขุดเจาะภูเขาหินไปทิ้งทีละก้อน ชาวบ้านที่เห็นก็หัวเราะเยาะ บอกว่าท่านทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ขุดภูเขาจนตายก็ไม่อาจย้ายภูเขาได้... อ่านต่อ
9