4 มี.ค. 2021 เวลา 02:25 • ปรัชญา
การดำรงค์ชีวิตในยุคโกวิด
ตอนนี้โลกเปลี่ยนไป
ผู้คนล้มตายจากโรคร้ายรึไม่ก็ฆ่าฟันเป็นผักปลา
ศิลธรรมกำลังจางหายไปจากจิตใจมนุษย์
ทุกคนดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดต่อยอดชีวิตกันไปวันๆความเอื้ออารีกำลังจางหายไป
ความเห็นแก่ตัวมาแทนที่คำว่าเอื้ออารีมันเป็นที่น่าเศร้าสำหรับสังคมยุคใหม่
การปรับตัวคือการอยู่รอด
โฆษณา