5 มี.ค. 2021 เวลา 01:43 • ไลฟ์สไตล์
❤.. เ ติ ม ใ จ ใ ห้ กั น .. ❤
~•~ ~•~ ~•~
หนึ่งดวงจิต หนึ่งใจ ในหนึ่งร่าง
หนึ่งดวงจิต หนึ่งร่าง สร้างทางฝัน
หนึ่งดวงจิต หนึ่งแรงตน ที่ฝ่าฟัน
หนึ่งดวงจิต หนึ่งใจนั่น อาจอ่อนแรง
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
มาส่งต่อ เติมแรงใจ ส่งไปให้
มาส่งต่อ เติมแรงใจ ไปประสาน
มาส่งต่อ เติมแรงใจ รักยืนนาน
มาส่งต่อ เติมแรงใจ ให้สมานสามัคคี
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
กำลังใจ มีได้ในทุกสิ่งเห็น
กำลังใจ อาจเป็นเพียงใบไม้ไหว
กำลังใจ อาจเกิดจากคนรอบกาย
กำลังใจ นั้นปลุกได้จากตัวตน
1
💥 🔥 🔥 💥
1
🔥 💥 💥 🔥
ก้าวเดินไป ด้วยใจมั่น ไม่หวั่นหวาด
1
ก้าวเดินไป ตามที่วาด ในสิ่งหวัง
ก้าวเดินไป ใจเกินร้อย เต็มกำลัง
ก้าวเดินไป อย่างจริงจัง ไม่รั้งรอ
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
ด้วยใจมั่น ความซื่อตรงที่ในจิต
ด้วยใจมั่น ความคิดที่ดีหนา
ด้วยใจมั่น ความพร้อมสู้ทุกเวลา
ด้วยใจมั่น จิตจักพาสู่เส้นชัย
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
อย่าหวั่นไหว ใดใดกับ ทุกสรรพสิ่ง
อย่าหวั่นไหว ฝึกใจนิ่ง ทุกสิ่งหนา
อย่าหวั่นไหว ด้วยเหตุเปลี่ยนทุกเวลา
อย่าหวั่นไหว ให้จิตมาเรียนรู้ดูตามกาล
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
สู้ไปด้วยกัน เพื่อวันใหม่ในวันรุ่ง
สู้ไปด้วยกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
สู้ไปด้วยกัน เพื่ออยู่รอดพ้นวางวาย
สู้ไปด้วยกัน เพื่อคว้าชัยครองใจตน
~•~ ~•~ ~•~
❤ จาก ส ถ า นี เ ติ ม ใ จ ❤
1
๕ มี น า ค ม ๒ ๕ ๖ ๔
๐ สำบัดสำนวน ๐
โฆษณา