8 มี.ค. 2021 เวลา 09:13 • สุขภาพ
อาหารหลัก 5 หมู่
รับประทานถูกต้อง ร่างกายแข็งแรง
คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรต : ควรรับประทานวันละ 300 กรัม/วัน แต่ถ้าต้องการลดน้ำหนัก ควรรับประทานวันละ 50-150 กรัม ไม่ควรทานน้อยกว่านี้
โปรตีน
โปรตีน. : ควรรับประทานวันละ 55กรัม/วัน. หรือ0.8 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก.
ไขมัน
ไขมัน : ควรรับประทานวันละ 1 กรัม/นำ้หนักตัว 1 กก.
ผักและผลไม้
ผักและผลไม้ : ควรรับประทานวันละ 400 กรัม/วัน ถ้าเป็นผักสุกต้องเพิ่ม 2 เท่า เป็น 800 กรัม/วัน
น้ำดื่ม
น้ำดื่ม : เราควรดื่มน้ำวันละ 1.5 ลิตร หรือ 1,500 ซีซี /วัน
ขอบคุณภาพจาก : https://pixabay.com/th/photos
โฆษณา