9 มี.ค. 2021 เวลา 08:38 • สุขภาพ
คนไทยตายด้วยโรค NCDs ถึงชั่วโมงละ 37คน
โรค NCDs คือ โรคที่ไม่สามารถติดต่อระหว่างกันได้ แต่เป็นโรคที่เรื้อรัง
โรค NCDs เกิดจาก
พฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ การสูบบุหรี่ การรับประทาน หวาน มัน เค็ม เกินพอดี
การไม่ออกกำลังกาย การพักผ่อนไม่พอเพียง กรรมพันธ์ุ เป็นต้น
โรค NCDs คือโรคอะไรบ้าง?
เบาหวาน ( Diabetis mellitus)
ความดัน ( Hypertension )
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ( Stemi)
โรค NCDsนี้ เมื่อเป็นแล้วจะเป็นแบบเรื้อรังรักษาให้หายได้ยากมากและสามารถก่อให้เกิดโรคร่วมอื่นๆตามมาได้อีกหลายโรค แต่มีวิธีป้องกันไม่ให้เป็นได้ค่ะ
วิธีป้องกันโรค NCDs
1.สร้างนิสัยการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามปริมาณที่ร่างกายต้องการตามสัดส่วนอาการหลัก 5 หมู่ และเน้นโดยเฉพาะอาหารประเภท หวาน : มัน : เค็ม รับประทานไม่เกินวันละ 6:6:1 ช้อนชา
2. งดสูบบุหรี่
3. ออกกำลังกาย อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที
4. นอนหลับอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง
ในส่วนของกรรมพันธุ์ เมิ่อมีพ่อ แม่ เป็นโรคเหล่านี้ เราต้องดูแลตนเองให้เข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะ
เพียงแค่นี้ร่างกายของเราก็จะแข็งแรง ห่างไกลจากโรค NCDs ทั้งหลายแล้วค่ะ
โฆษณา