สุขอยู่ที่ไหน ? สุขอยู่ที่ใจ
ทุกข์อยู่ที่ไหน ? ทุกข์อยู่ที่ใจ
ทำอย่างไรให้ใจมีสุข ? เอาทุกข์ออกจากใจ
แล้วเราจะเอาทุกข์ ออกจากใจได้อย่างไร ?
เห็นตรงไหน วางไว้ตรงนั้น ได้ยินตรงไหน วางไว้ตรงนั้น ไม่เก็บเอามาใส่ใจ ใจไม่เป็นทุกข์
วัดทิพย์สุคนธาราม จ.กาญจนบุรี
คิดดี ทำดี ขอบคุณทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ไม่ช้าก็เร็ว ชีวิตจะได้รับสิ่งดี ๆ ตอบแทน
1
ณ บ้านรจนา
ติดตามผลงานได้ที่
ภาพ : jittarin panyasomphan
  • 15
โฆษณา