มีบัญชีอยู่แล้ว?
💠 องค์ไหน? ที่ใช่..ในใจคุณ 💠
💠 สังฆานุสติ 💠
ในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา การมีสติระลึกนึกถึง พระสงฆ์ผู้เจริญ ผู้มีปฏิปทาจริยวัตรอันงดงาม เป็นหนึ่งในอนุสติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ใช้ในการเจริญสติของผู้ปฏิบัติ
การระลึกนึกถึงพระอริยสงฆ์ผู้เจริญ อันเป็นครูบาอาจารย์ ผู้คอยสั่งสอนอบรมและสืบต่อพระศาสนา เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติอีกทั้งเป็นแม่แบบให้เราปฏิบัติตามคุณงามความดีของพระคุณเจ้าผู้มีคุณเหล่านั้น
การระลึกถึงคุณวิเศษของท่านทำให้เราสามารถน้อมนำเอาคำสั่งสอนของแต่ละท่านที่เราได้ทรงจำไว้ได้นั้นมาประพฤติ ปฏิบัติตามได้อย่างแม่นยำด้วย
สำหรับตัวผู้เขียนเองก็มักจะจดจำคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่เคยได้รับฟังมาบ้าง ได้อ่านมาบ้าง โดยเฉพาะคำสอนที่เป็นแก่นธรรมที่ท่านเน้นเป็นพิเศษ ยิ่งถ้าเป็นประโยคเด็ด โดนใจก็จะยิ่งจำได้แม่น
🌱หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เมื่อข้าพเจ้านึกถึงคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คำสอนที่ติดในความทรงจำของข้าพเจ้าที่ไม่เคยลืมเลือนคือคำสอนนี้ครับ
"ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดแต่ตำหนิคนอื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน"
1
ไม่ควร "ยกโทษผู้อื่น" หรือ "เพ่งโทษผู้อื่น" ถึงแม้ผู้นั้นจะไม่ดีก็ตามที เพราะการเพ่งโทษผู้อื่นจะนำความวิบัติมาสู่ตนโดนไม่รู้ตัว ความเผลอสติมักทำให้ผู้คนนั้น "ยกโทษผู้อื่น"และพยายาม "ยกคุณตัวเอง" แทนที่จะ "ยกคุณผู้อื่น" และ "ยกโทษตนพิจารณา"
1
เป็นคำสอนไม่ให้พิจารณาการ กระทำของผู้อื่นซึ่งจะทำให้เราเกิดความฟุ้งซ่านครับ
cr: ข่าวสด
🌱หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
ดูเหมือนว่าหลวงพ่อคูณจะไม่ค่อยได้แสดงพระธรรมเทศนาอย่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่ในการพูดบอกสอนของท่านก็แฝงไว้ด้วยหลักธรรมชนิดที่เป็นการสอนแบบไม่ได้สอนอยู่เสมอครับ
.
"ลูกหลานเอ๊ย" เป็นคำที่เราได้ยินจนคุ้นหูอันแสดงถึงมีความเมตตาที่หลวงพ่อมีต่อบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของท่าน
cr:zcooby.com
คำสอนที่หลวงพ่อพูดอยู่บ่อยๆคือ ท่านสอนไม่เป็น ลองพิจารณาตามนะครับ สอนแบบไม่สอนสไตล์หลวงพ่อคูณ พระเทพวิทยาคม ผู้เรืองวิชาอาคม
"กูไม่มีอะไรมาก กูไม่มีอะไรจะสอนพวกมึงหรอก เพราะพวกมึงก็รู้ว่ากูพูดไม่เป็น พูดไม่เก่งเหมือนเขาเทศนา ว่ากล่าวอะไรก็ไม่เป็นกูมีแต่ว่า ให้ละชั่วทำดีกันเท่านั้นแหละ บาปบุญมีจริงลูกหลานเอ๊ย ให้เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริง ให้ละชั่วทำดี มีศีลประจำใจบุญเห็นกับตาบาปเห็นกับตา รักตัวกลัวภัยอย่าทำชั่ว ให้ตั้งอยู่ในเมตตาลูกหลานเอ๊ย"
2
แต่ท่านก็ว่า ท่านสอนไม่เป็นแต่ที่ท่านกล่าวมานั้นล้วนเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว
🌱ภาพนี้เป็นภาพที่หาดูยาก เป็นภาพถ่ายที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อยู่ในเฟรมเดียวกันกับ สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช
cr: pptvhd36
🌱หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
คนโคราชทุกคนจะรู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อพุธ ฐานิโย แห่งวัดป่าสาละวัน ในเมืองโคราชเป็นอย่างดี และท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ให้ความเมตตาสั่งสอนลูกศิษย์ตั้งแต่เด็กนักเรียนตัวเล็กๆไปจนถึงผู้ที่มาปฏิธรรมถือศีลที่วัด
1
cr: Pinterest
คำสอนที่ติดอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าเมื่อนึกถึงท่านก็คือคำสอนที่หลวงพ่อปราโมทย์ได้ไปขอคำชี้แนะจากท่านสมัยยังเป็นฆราวาส
ท่านบอกให้ พิจารณา อิริยาบท ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ซึ่งเป็นหลักของการตามดูจิตดูใจของตนในชีวิตประจำวัน เป็นการสอนกรรมฐานในแนวทางของท่าน
" จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่มันเติบโตมันจะเจาะทำลายเปลือกไข่ออกมาเอง "
1
🌱หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
.
คำสอนของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ข้าพเจ้าจำได้แม่นคือเรื่องการภาวนา พุทโธ
พุทโธ ท่านมักจะยืนยันเสมอว่าต้องเชื่อท่านนะ ท่านปฏิบัติมาด้วยตัวเอง ท่านรู้ด้วยตัวท่านเอง ขอให้เราเชื่อและทำตามคำที่ท่านบอกสอน ท่านสอนว่า
2
" ตื่นนอนปั๊บจับ พุทโธ ตลอดเวลา กิริยาเคลื่อนไหวไปไหนๆในเวลาที่ตั้งจิต จิตยังหารากฐานไม่ได้ เอาขนาดนั้นเทียวนะ ตั้งใจลงกับคำบริกรรม ไปไหนไม่ให้เคลื่อนคลาดไปเลยทีเดียว ตื่นนอนปั๊บ พุทโธ ติดเลย จนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าจิตของเรานี้ เวลามันละเอียดจริงๆนี้ คำบริกรรมไม่ปรากฏนะ นั่นมันเกิดขึ้นแล้วในตัวของเรา เวลามันยุ่งเหยิงวุ่นวาย เอาคำบริกรรมติดแนบไว้เลย ไม่ยอมให้มันคิด ไม่เสียดายความคิดใดๆทั้งนั้น ให้มีแต่ความคิดคือว่า พุทโธ ๆ ซึ่งเป็นความคิดทางด้านธรรมะอยู่กับใจ
3
สอนให้บรรดาลูกหลานมีหลักใจโดยอาศัยหลักธรรม เข้าเป็นเครื่องสนับสนุน เป็นเครื่องป้องกันตัว เป็นเครื่องรักษาตัว เป็นธรรมอบอุ่นใจ เวลาก่อนนอนอย่างน้อยให้ไหว้พระ อิติปิโส ฯ สฺวากฺขาโต หรือ อรหัง สวากฺโต ฯ สุปฏิปนฺโน ฯ แล้วเวลานอนให้ระลึกถึง คำบริกรรมภาวนา เพื่อให้เป็นพลังของจิต เช่น "พุทโธ ๆ ๆ" เป็นต้น เรานั่งสมาธิอย่างน้อยได้สักห้านาที ให้นั่งนึกอยู่กับ "พุทโธ ๆ ๆ" ที่นี้เวลานอนลงไป ก็ให้นึก "พุทโธ ๆ ๆ" จนกระทั่งหลับ นี่ใจเราก็แช่มชื่นเบิกบาน หลับฝันไปก็ไม่ฝันร้าย ฝันน่ากลัวต่าง ๆ นานา จิตใจก็มีพลัง.. การภาวนานี่ทำให้จิตมีพลัง
.
cr: Pinterest
🌱พุทธทาสภิกขุ
สำหรับหนังสือคู่มือมนุษย์ที่ท่านพุทธทาสแต่งไว้นั้น ข้าพเจ้าได้อ่านแล้วอ่านอีก ย้ำๆซ้ำๆอยู่หลายรอบ ได้ย่อมาทำเป็นพอดแคสและบทความชนิดที่จับเอาประเด็นสำคัญมาเขียน
1
วลีเด็ดที่ทำให้ทุกคนจำคำสอนของท่านพุทธทาสได้แม่นนั่นคือวลีที่ว่า "ตัวกู ของกู"
ซึ่งเน้นสอนให้เข้าใจเรื่องกฏของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง
และคำสอนที่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมเลยคือ ให้รู้สภาวะของทุกสิ่งตามความเป็นจริง เมื่อได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วจะทำให้อยู่กับทุกข์ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
.
4
cr: Hong Hong World
🌱หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
สำหรับคำสอนของหลวงพ่อที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิที่ถูกวิธี ทั้งวิธีปฏิบัติแบบเป็นแบบแผน และการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
แม้ข้าพเจ้าจะยังปฏิบัติไปได้ไม่ถึงไหน แต่คำสอนของหลวงพ่อก็คงดังก้องอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าเสมอ และข้าพเจ้าก็ได้ใช้เป็นแนวทางในการเจริญภาวนาเรื่อยมา หลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนได้อย่างน่าฟัง และเข้าใจง่าย เปรียบเทียบให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ยากลำบากอะไรเลยในการปฏิบัติ เพียงแต่เราต้องใช้ความเพียรพยายาม มีวิริยะอุตสาหะเท่านั้น ก็จะสำเร็จได้ หลวงพ่อจึงพูดเสมอว่าให้ไปฟังซีดีหลวงพ่อเทศน์นะ ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ภาวนาเป็น ไม่ยากนะ นี่คือความเมตตาของท่าน
.
1
ขอขอบคุณภาพจาก podtail
"สังฆานุสติ" อย่างที่พวกเรามักชอบพูดกันว่า คุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง ก็ขอให้นึกถึงคุณงามความดี นึกถึงคำสั่งสอนของท่าน แล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงๆจังๆ แล้วท่านก็จะคอยปกป้องคุ้มครองเราได้จริงๆครับ
ธรรมะสวัสดี
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ด่วน ขับ “ธรรมนัส” พร้อม 20 ส.ส. พ้นพรรคพลังประชารัฐ มติกรรมการบริหารพรรค-ส.ส.พลังประชารัฐ ขับ “ธรรมนัส” พร้อม ส.ส. รวม 21 คน พ้นพรรค เหตุสร้างความขัดแย้งและแตกแยก สะพัดเตรียมซบพรรคเศรษฐกิจไทยของ “บิ๊กน้อย” พรุ่งนี้ “ไพบูลย์” แถลง
   ARK Invest ยังคงร่วงแล้วร่วงอีก ! คืนนี้รูดต่ออีกแม้จะร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือนแล้วก็ตาม ! ทาง Peter Schiff ออกมาเตือนทันทีว่า Tesla เป็นหุ้นตัวเดียวที่ยังพอดึง ARK ไว้ได้ แต่เมื่อไหร่ที่ฟองสบู่หุ้น Tesla แตก เรือ ARK ก็จะล่มทันที ! คืนนี้กองทุนยังคงโดนกดดันหนักจากการที่ Bond Yield ดีดเฉียด 1.85% แล้วอย่างต่อเนื่อง (สูงที่สุดในรอบ 2 ปี) เพราะนักลงทุนไม่ไว้ใจว่า FED จะรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อได้จริงอย่างที่สัญญาไว้ ทำให้ราคากองทุน Ark Invest ของ Cathie Wood ร่วงลงมาเทรดที่ 76.4 เหรียญ แตะระดับที่ต่ำที่สุดที่เคยเห็นมานับตั้งแต่กลางปี 2020 หรือต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ 159 เหรียญที่เคยทำไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 ถึง -52% แล้ว
   เจ้ามือ Ethereum อันดับ 3 ทุ่มเงินกว่า 12,000,000 ดอลลาร์ ไปกับ 2 เหรียญ Metaverse นี้ ปัจจุบันเหรียญ Decentraland เหรียญ Metaverse ที่ทำงานบน Ethereum มี Market Cap อยู่อันดับที่ 32 ราคาอยู่ที่ 2.73 ดอลลาร์ อ้างอิงจาก coinmarketcap
   ปกติแล้วเวลาที่เกิดวิกฤติ น้อยคนนักที่จะมองเห็นโอกาสที่จะพลิกทั้งชีวิตของตัวเอง ซึ่งไม่แปลก เพราะตัวเองกำลังเจอปัญหา จะมีอารมณ์ไหนไปคิดเรื่องอื่นอย่างทำธุรกิจ จริงไหม? แต่นั่นไม่ใช่กับ จอช ออปเปอร์แมน (Josh Opperman) ผู้พลิกวิกฤติชีวิตอย่างการถูกแฟนทิ้ง ให้กลายมาเป็นธุรกิจค้าแหวนร้อยล้านในชื่อ "I DO NOW I DON'T"
   ดูทั้งหมด