วัดมณีวงศ์ ,,ไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือ ‘พระรัตนมณีมหาบาดาล’ ที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำรัตนมณีมหาบาดาล โดยภายในถ้ำแห่งนี้จะมีการจำลองเป็นเมืองบาดาล (แนะนำให้จอง QQ ล่วงหน้า 1วัน)
1 ถูกใจ
132 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...