15 มี.ค. เวลา 10:45 • การตลาด
พรีเซนเตอร์ชายแต่ละ Gen บนสื่อโฆษณานอกบ้าน