19 มี.ค. เวลา 10:45 • การตลาด
การตลาดพลังบวก เชื่อมโยงกับอารมณ์และความรู้สึก
การโฆษณาที่เชื่อมโยงอารมณ์และความรู้สึก หรือ Emotional marketing จะช่วยให้การตลาดมีพลังมากขึ้น มีส่วนช่วยให้กลุ่มเป้าหมายจดจำแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น และหากโฆษณาที่สื่อออกมานั้น ตรงกับอารมณ์และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย จะยิ่งประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นไปอีก
ข้อมูลจาก Kantar พบว่าเมื่อเทียบกันระหว่างโฆษณาที่เน้นรายละเอียดตัวสินค้า กับโฆษณาที่สร้างความรู้สึกและอารมณ์ร่วม พบว่าการโฆษณาแบบที่สองนั้น จะสร้างผลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจได้ดีกว่าแบบที่หนึ่ง
KFC แบรนด์ที่อยู่ในตลาดมาอย่างยาวนาน แต่ไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์งานโฆษณาเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ดึง Key message “ทุกความล้มเหลว คือบันไดก้าวสู่ชีวิตที่ดีขึ้น” จากผู้พันแซนเดอร์ส  เพื่อให้กำลังใจคนไทยที่กำลังเจอวิกฤติครั้งใหญ่
แคมเปญนี้เลือกสื่อสารผ่านสื่อ Cookies สื่อนอกบ้านที่ผสมผสานกันระหว่างป้ายนิ่ง, จอดิจิตอล และออนไลน์ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ด้วยจุดเด่นของสื่อที่ตั้งอยู่บริเวณทางเท้า รับสายตาทั้งจากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่ใช้ทางเท้า เสริมด้วยการโฆษณาทางออนไลน์ ยิ่งเป็นการเสริมให้เกิด ​Conversion ได้ดียิ่งขึ้น
1
ความน่าสนใจของการสื่อสารแคมเปญนี้อยู่ที่การเลือกใช้ Artwork ส่งกำลังใจให้กับนักสู้ทั้ง 5 อาชีพ โดยกระจาย Artwork ตามความโดดเด่นของพื้นที่ตั้งของป้าย ยกตัวอย่างเช่น
- ให้กำลังใจอาชีพคนงานก่อสร้าง ด้วยการขึ้นป้ายบริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้าง ถนนพระราม 4
- ให้กำลังใจอาชีพพนักงานออฟฟิศ ด้วยการขึ้นป้ายบริเวณใกล้แหล่งธุรกิจ ย่านออฟฟิศ บนถนนสาทร
- ให้กำลังใจอาชีพแม่ค้า ด้วยการขึ้นป้ายบริเวณใกล้แหล่งตลาด ถนนจรัญสนิทวงศ์
การตลาดแบบ Emotional Marketing มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีความคาดหวังสูงขึ้นมาก การนำเสนอสินค้าโดยใช้แค่ข้อมูลอย่างเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะอารมณ์ส่งผลต่อภาพลักษณ์สินค้าและการตัดสินใจซื้อนั่นเอง