19 มี.ค. 2021 เวลา 02:00 • ประวัติศาสตร์
“D-IX” ยาที่เปลี่ยนทหารเป็น “ยอดมนุษย์”
2
ในช่วงหลังของสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพนาซีได้พยายามหาทางที่จะทำให้ทหารของตนแข็งแกร่ง ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ยังคงสู้รบต่อไปถึงแม้ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มจะเป็นต่อ
ในเวลานั้น กองทัพเยอรมันได้ให้เมทแอมเฟตามีนและไอโซเฟนแก่ทหารเพื่อให้ทหารตื่นตัว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
กองทัพต้องการยาที่จะทำให้ทหารของตนแข็งแกร่ง นั่นจึงเป็นที่มาของ “D-IX”
นักวิจัยและเภสัชกรของนาซี ได้ทำการพัฒนายาที่ชื่อว่า “D-IX” ซึ่งประกอบด้วยโคเคน เมทแอมเฟตามีน และมอร์ฟีน
ได้มีการนำยานี้ไปทดลองกับเหล่านักโทษในค่ายกักกัน และพบว่านักโทษมีแรงและพละกำลังมากขึ้นจริงๆ โดยนักโทษสามารถเดินเป็นวงกลมเป็นระยะทางเกือบ 90 กิโลเมตร และยังบรรทุกของหนักกว่า 20 กิโลกรัมไว้บนบ่าโดยไม่หยุดหรือเหน็ดเหนื่อย
เหล่าแพทย์ของนาซีต่างตื่นเต้นดีใจในการค้นพบนี้ และวางแผนจะให้ยานี้แก่เหล่าทหารนาซี หากแต่ยังไม่ทันจะเริ่มแจกจ่าย สงครามก็จบซะก่อน
ถึงแม้ว่ายานี้จะไม่ได้ใช้กับทหาร แต่ก็มีการทดลองกับนักโทษในค่ายกักกันแล้ว แสดงถึงความโหดร้ายของนาซีที่มีต่อนักโทษ และการทดลองนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
ในช่วงสงคราม มีการทดลองวิปริตสารพัดกับเหล่านักโทษ ซึ่งผมเคยเขียนเอาไว้ในบทความของนายแพทย์ชิโร อิชิอิ สามารถหาอ่านได้ครับ
โฆษณา