19 มี.ค. 2021 เวลา 01:17 • ไลฟ์สไตล์
"พี่คิดว่าเราต้องมีทั้งโหมด Introvert และ Extrovert ในคนเดียวกัน รู้ว่าเมื่อไรจะใช้โหมดไหน ปรับวอลุ่มหนักเบาเอา"
โฆษณา