23 มี.ค. เวลา 00:25 • ความคิดเห็น
รู้หรือไม่ ? สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในโลก
ไม่ใช่หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
แต่คือ "ตัวเราเอง"
23
ที่กล่าวเช่นนี้ คงไม่ใช่เรื่องที่ดูเกินความจริงแต่อย่างใด
แต่ในชีวิตของคนเรา ไม่ควรถูกตั้งเป้าหมายที่เรื่องเงิน เพียงอย่างเดียว
6
เพราะชีวิตของเรานั้น ควรมีสมดุลในหลาย ๆ ด้านเช่น
2
1. สมดุลในเรื่องของความมั่นคงทางการเงิน
และหน้าที่การงาน
2
2. สมดุลในเรื่องของสภาพจิตใจ
2
3. สมดุลในเรื่องของสุขภาพ
1
4. สมดุลในเรื่องของความรักและครอบครัว
5. สมดุลในเรื่องของสังคมและเพื่อน
6. สมดุลในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ใน 6 เรื่องที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเรา
ให้มีความสุข และ ดำรงอยู่ได้ในสังคม
และช่วยส่งเสริมทั้งตัวเราเองและคนรอบข้าง
5
หากคุณลองมองดี ๆ แล้วเรานั่นเองคือสินทรัพย์ต่อโลกใบนี้
ที่สำคัญที่สุด หากเราไม่รักษาสมดุลทั้งหมดนี้ไว้แล้ว
3
“เราจะมีค่าต่อบางอย่าง และ ด้อยค่าต่อบางเรื่องทันที”
6
ยกตัวอย่าง หากคุณมีงานที่ดี หาเงินได้มาก ๆ
แต่หลงลืมและไม่เอาใจใส่ครอบครัวให้ดีนั่นคือ
1
“คุณอาจจะมีค่าต่อองค์กร ต่อวัตถุ แต่อาจจะกำลังลดทอนคุณค่าหรือด้อยค่าต่อครอบครัวและคนรัก”
1
“หรือหากคุณอาจจะมีทุกอย่างที่ดี แต่มีสุขภาพที่ย่ำแย่
นั่นแปลว่าคุณกำลังด้อยค่าต่อตัวคุณเอง”
2
ดังนั้นแล้ว ชีวิตคนเรานั้นไม่มีสูตรสำเร็จ
ที่จะต้องยึดตามเป็นเส้นตรงเป๊ะ ๆ หรือต้องเหมือนกับคนอื่น ๆ
3
แต่คุณต้องรู้จักยืดหยุ่นและเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุล
ในชีวิตทุก ๆ ด้าน
7
“เพื่อคงความเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัวและคนรัก และโลกใบนี้นั่นเองครับ”
7
ปั้นเงินออม
23 มีนาคม 2564
    พู่กันแต้มเลือด
    ขายๆของมีค่าจ้าา