21 มี.ค. 2021 เวลา 03:43 • สิ่งแวดล้อม
ในยุคที่มลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นจากควันเป็นปัญหาต่อสุขภาพต่อผู้คนในขณะนี้ จนต้องใส่หน้ากาก และรณรงค์ไม่ให้เผาป่า
มลภาวะภายนอกเราไม่อาจไปห้ามไม่ให้มันเกิดและมากระทบเราไม่ได้ แต่มลภาวะภายในที่เกิดจากใจถ้าเรารู้เท่าทันมันก็มีเพียงเราเท่านั้นที่จะแก้ไขหรือหยุดนำมลพิษเข้าสู่ใจของเราเองได้ค่ะ
และใจเรามีมลพิษเป็นขยะในใจ ก็จะทำให้เราแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆไม่ได้เสียที ต้องมาวนเวียนซ้ำซากแก้ปัญหาเดิมๆ
เพราะการกระทำของเรายังนำขยะพิษเข้าสู่ใจทุกๆวัน เช่นข่าวในสื่อโซเชียลต่างๆ ที่มีทั้งข่าวปลอม การบิดเบือน การใส่ร้ายป้ายสี การด่าหยายคาย ความรุนแรงในครอบครัว และของคนในสังคม เหล่านี้เป็นต้น
ดูข่าวด้วยวิจารณญาณ โดยใช้หลัก กาลามะสูตร มีเหตุผลและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีความจริงเท่านั้น ต้องชะล้างทำความสะอาดของใจด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นค่ะ
เพราะถ้าเรามีศีลธรรมมากขึ้นเราก็จะไม่นำขยะพิษเข้ามาสู่ใจ ใจก็จะสะอาดมากขึ้นค่ะ หลักธรรมของพระพุทธเจ้า เอามาเป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้เสมอค่ะ
โฆษณา