24 มี.ค. เวลา 05:29 • ปรัชญา
เฟซบุ๊ก
1
เฟซบุ๊กคือการทายทัก
เฟซบุ๊กคือรักใสใส
เฟซบุ๊กคือการโพสต์เม้นกำลังใจ
เฟซบุ๊กคืออะไรดีดี
.
เฟซบุ๊กคือแหล่งระบายหลายหลาก
เฟซบุ๊กคือการเฟ้นฝากนั่นนี่
เฟซบุ๊กคือรอยยิ้มพิมตี
เฟซบุ๊กคือสถานที่ระบายลอยลม
.
เฟซบุ๊กคือแหล่งขบขัน
เฟซบุ๊กคือกันและกันมิขม
เฟซบุ๊กคือหยุกยาบรรเทาหายตรม
เฟซบุ๊กคืออารมณ์มวลชน (โพสต์)
.
เฟซบุ๊กคืออากาศ
เฟซบุ๊กคือสิ่งสื่อวาดเกลื่อนข้น
เฟซบุ๊กคือการทดลองอุปนิสัยของคน
เฟซบุ๊กคือสิ่งท่วมท้นนานา
.
เฟซบุ๊กคืออาหาร
เฟซบุ๊กคือน้ำตาลละลายเบ้าหน้า
เฟซบุ๊กคือสิ่งผูกพันธนา
เฟซบุ๊กคือข่าวสารดราม่าสมองมนุษย์
.
#ลองอ่านเล่นๆดูนะ
3
ขอบคุณเจ้าของภาพครับ
#ลองอ่านเล่นดูนะ
1
    กินๆเที่ยวๆ
    เยี่ยงนั้นแล