29 มี.ค. 2021 เวลา 11:16 • สิ่งแวดล้อม
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีหลายประเทศต้องเผชิญกับภัยบัติระดับรุนแรง ทั้งจากพายุไต้ฝุ่น น้ำท่วม หรือในทางตรงกันข้ามบางประเทศได้ประสบกับฤดูแล้งรุนแรง มีประชาชนกว่า 10 ล้านคนได้รับความเดือดร้อน
ข้อมูลนี้ อ้างอิงตามรายงานฉบับใหม่ของ IFRC ที่บอกเรื่องเศร้ากับเราว่า - มีผู้คนราว 10.3 ล้านคนต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่น จากผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยกลุ่มใหญ่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดเป็นผู้คนในภูมิภาคเอเชีย เช่น เหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นโกนีที่พัดเข้าถล่มฟิลิปปินส์ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนกว่า 3 ล้านคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัว
Helen Brunt ผู้ประสานงาน IFRC ในเอเชียแปซิฟิกของ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศช่วยตอกย้ำให้ปัญหาที่มีอยู่เดิมทวีความเลวร้ายยิ่งกว่าเก่า กลายเป็นความยุ่งยากซับซ้อนยากยิ่งแก้ไข เช่น เรื่องความยากจน ความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางการเมือง จะยิ่งทวีความรุนแรงหนักขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากนับปัญหาอื่นๆ นอกเหนือประเด็นภัยพิบัติจากสภาพอากาศเข้าไปด้วย พบว่ามีผู้คนต้องพลัดถิ่นมากถึง 12.6 ล้านคนในช่วงเวลา 6 เดือนที่ทำการเก็บข้อมูล (กันยายน 2020 - กุมภาพันธ์ 2021)
บริษัทที่ปรึกษา McKinsey & Co ให้ความเห็นว่า ทวีปเอเชียมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญปัญหาด้านสภาพอากาศทางกายภาพมากกว่าส่วนอื่นๆ ของโลก หากไม่มีการปรับตัวหรือพัฒนางานบรรเทาทุกข์ให้ดีขึ้น
นอกจากรายงานของ IFRC แล้ว ยังมีรายงานจากหน่วยงานอื่นๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวไปในทิศทางเดียวกัน
สถิติจาก Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) แสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยทุกๆ ปี มีคนพลัดถิ่นมากถึง 22.7 ล้านคน (จากทั้งเรื่องภัยพิบัติทางสภาพอากาศไปจนถึง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด)
โดยในปี 2018 ทั่วโลกมีผู้พลัดถิ่น 17.2 ล้านคน ในปี 2019 มี 24.9 ล้านคน ส่วนในปี 2020 ยังไม่มีรายงานฉบับเต็ม
อย่างไรก็ตาม เรื่องเศร้าจากรายงานกลางปีของ IDMC พบว่าเพียง 6 เดือนของปี 2020 มีผู้เสียชีวิต 9.8 ล้านคน จากภัยธรรมชาติ
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ในปี 2020 - Institute for Economics and Peace (IEP) คาดว่าในปี 2050 อาจมีผู้คนมากกว่า 1 พันล้านคน ต้องจำใจย้ายถิ่นที่อยู่ จากปัญหาต่างๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ความไม่มั่นคงด้านอาหาร การขาดแคลนน้ำ และการเติบโตของประชากรจนทำให้เกิดความแออัดเกินไป ตลอดจนภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง พายุไซโคลน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นจนอยู่ไม่ได้
อ่านรายงาน Responding to Disasters and Displacement in a Changing Climate ฉบับเต็มได้ที่ : https://bit.ly/2PAV6x4
อ้างอิง
Photo : เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดชวา ประเทศอินโดนีเซีย l Reuters
โฆษณา