มีบัญชีอยู่แล้ว?
ท้องทะเลที่สงบสวยงาม ... อาจมีอันตรายซ่อนอยู่ ก็เป็นได้.
พิกัด หาดในทอน จ.ภูเก็ต
    พีรพัฒน์ ประดิษฐ
    มีโอกาสเมื่อไรไปแน่นอนคับ